Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Pojemniki na popiół bezpłatnie. UMOWA I ZGŁOSZENIE.

Pojemniki na popiół bezpłatnie. UMOWA I ZGŁOSZENIE.

Pojemniki na popiół zostaną bezpłatnie użyczone dla mieszkańców Gminy Żarki. Selektywna zbiórka popiołu zostanie wprowadzona od września 2015 r. Poniżej załączamy umowę użyczenia, jak będzie podpisywana między mieszkańcem, a firmą PZOM Strach.

Firma PZOM Strach z Konopisk wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki. Dała najniższą cenę usługi w wysokości 626 713,20 zł i będzie realizowała odbiór nieczystości do końca czerwca przyszłego roku.

Jednym z elementów przetargu było wprowadzenie  dodatkowej frakcji w zakresie odbioru odpadów komunalnych. I tak od  września br. selektywnie będzie odbierany popiół.  Popiołu nie będzie można już wrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Na nieruchomości zostaną dostarczone pojemniki wg jednej z trzech możliwości:1x 120l, 2x 120l, 1x 240l. Urząd Miasta i Gminy w Żarkach zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie zgłoszeń zapotrzebowania na nie według wybranej przez Państwa możliwości. Zgłoszenia można dokonać osobiście w pokoju nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach lub pocztą elektroniczną na adres e-mail odpady@umigzarki.pl w szybkim terminie. Poniżej to pobrania druk zgłoszenia.

Pojemniki będą rozważone w sposób systematyczny w sierpniu do posesji przez firmę PZOM Strach. W dniu odbioru pojemnika prosimy o dokładne sprawdzenie jego stanu technicznego. Zaleca się nie przyjmowania uszkodzonych pojemników i dokładne przeczytanie umowy użyczenia przed podpisaniem.

 

12

SIE

2015

1854

razy

czytano