Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Gmina Żarki na 51 miejscu wśród 167 ocenianych gmin w województwie śląskim.

Gmina Żarki na 51 miejscu wśród 167 ocenianych gmin w województwie śląskim.

Biuletyny Informacji Publicznej wszystkich gmin z terenu województwa śląskiego zostały poddane ocenie dokonanej przez grupę specjalistów. Gmina Żarki znalazła się na 51 pozycji wśród 167 ocenianych samorządów. Wśród gmin miejsko - wiejskich  i miejskich zajęła 23 miejsce. W kategorii informowania o urzędzie Żarki mają 18 miejsce. Oznacza to, iż gmina Żarki stara się w pełni przejrzyście informować na temat działań podejmowanych przez Burmistrza i Radę Miejską w Żarkach.

Raport dotarł do Urzędu Miasta i Gminy Żarki w dniu 17 kwietnia. Jak czytamy w nim „jest wynikiem monitoringu przeprowadzonego we wszystkich 167 gminach województwa śląskiego przez Katowicką Grupę Obywatelską, działającą przy Stowarzyszeniu Bona Fides, w okresie październik – grudzień 2007 r. Badanie prowadzone było w ramach pilotażowego projektu „Przyjazny BIP” finansowanego ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Celem projektu było dokonanie przeglądu i analizy stron BIP, prowadzonych przez urzędy gmin w woj. śląskim, pod względem zawartości, funkcjonalności i formy prezentacji. Na tej podstawie stworzony został zestaw dobrych i złych praktyk udzielania informacji publicznych w BIP oraz ranking gmin, dzięki któremu każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się, jak prezentuje się jego urząd gminy na tle pozostałych urzędów województwa. Celem wszystkich ww. działań jest podniesienie jakości i przejrzystości biuletynów informacji publicznej prowadzonych przez jednostki samorządu gminnego. Badanie realizowane było za pomocą specjalnego narzędzia, które składało się z 92 pytań pogrupowanych w 8 obszarów tematycznych. W pierwszym obszarze znalazły się pytania związane z funkcjonowaniem rady gminy, a w kolejnych z: funkcjonowaniem urzędu gminy, prawem lokalnym, finansami gminy, ogłoszeniami urzędu, oświadczeniami majątkowymi, organizacją BIP i e-urzędem.”
- Szczególnie w raporcie podoba się mi zestaw dobrych i złych praktyk. Na podstawie analizy przykładów jeszcze ulepszymy nasz BIP na stronie – informuje burmistrz Klemens Podlejski.  

Raport o przejrzystości BIP w załączniku

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

21

KWI

2008

1069

razy

czytano