Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Spotkanie konsultacyjne PPJ 08.09, godz. 9.00

Spotkanie konsultacyjne PPJ 08.09, godz. 9.00

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ( PPJ) zaprasza wszystkich mieszkańców partnerskich gmin PPJ, tj. Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki na spotkania konsultacyjne poświęcone opracowaniu analizy SWOT i celów Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020. Spotkanie w Żarkach w dniu 8 września w godz. 9.00 – 13.00 w budynku MGOK w Żarkach. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.
Oto program spotkania:
1.Wprowadzenie do tematyki spotkania
2.Analiza SWOT i wypracowanie wniosków
3.Dyskusja nad analizą SWOT
4.Opracowanie celów i przedsięwzięć LSR
5.Dyskusja nad celami i przedsięwzięciami LSR
6.Wstępne założenia do planu komunikacji
7.Dyskusja i zakończenie spotkania

Spotkania będą moderowane przez eksperta. Do Państwa dyspozycji zarówno przed spotkaniem (30 minut) jak i po spotkaniu (30 minut) będą pracownicy biura PPJ, którzy będą udzielać konsultacji związanych z instrumentem RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) jak i opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie telefoniczne ( pod numerem tel. 34 327 89 43) lub e-mailowe (biuro@jura-ppj.pl) Państwa udziału w konsultacjach społecznych do dnia w  którym ww. konsultacje się odbędą.

Spotkanie jest finansowane ze środków " Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

25

SIE

2015

1031

razy

czytano