Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Świetlica i droga w Jaroszowie oddane do użytku.

Świetlica i droga w Jaroszowie oddane do użytku.

Blisko 250 metrów kwadratowych nowego budynku, pełne wyposażanie, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy za blisko milion złotych oraz nowa droga za blisko 100 tys. zł. Taka jest wartość zakończonych inwestycji w miejscowości Jaroszów w Gminie Żarki.

W piątkowe popołudnie (9 października) odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku dwóch inwestycji. Z dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych uzyskano dotację w wysokości 78 287 zł, a 19 571,80 zł zapewniono z budżetu Miasta i Gminy w Żarkach.

- Łącznie remont drogi kosztował 97 858,80 zł. Wykonano podbudowę, nawierzchnię na długości 600 metrów oraz pobocza – wylicza burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski.

Wyremontowana droga to jeden powód do radości dla mieszkańców Jaroszowa. Drugi to nowa świetlica wiejska. Budynek został wybudowany od podstaw z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 tys. zł.

- Koszt całkowity to 981 076,68 zł – mówi burmistrz Klemens Podlejski. – Wybudowano budynek oraz zagospodarowano teren poprzez utwardzenie, nasadzono zieleń, zamontowano ławeczki i oświetlenie. Świetlica została wyposażona w stołki, stoliki, biurka, regały, zestawy komputerowe, zakupiono wyposażenie dla kuchni, gry edukacyjne, piłki.

Na uroczystości zjawili się m.in. radni Sejmiku Województwa Śląskiego Krystyna Jasińska oraz Stanisław Gmitruk.  Moment przekazania do użytku był także okazją do specjalnych podziękowań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Te podziękowania skierowano do Jerzego Motłocha, dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich. Kwiaty podarowano również na ręce wykonawców: Anny Romańskiej z Przedsiębiorstwa Romex ze Zrębic Pierwszych oraz inspektora nadzoru Augustyna Ulmana. Słowa podziękowania trafiły również do rannych poprzedniej kadencji Bogusława Goska i obecnej Barbary Pietruszewskiej. Specjalne podziękowania złożono również dla Haliny Buły przewodniczącej Stowarzyszenia Jurajskie Amonity oraz tych mieszkańców, którzy pomogli przy uroczystości otwarcia pomagając w przygotowaniu obiektu i wystaw.

Mieszkańcy Jaroszowa na czele z sołtysem Stanisławem Gradzikiem podziękowali radnym Rady Miejskiej w Żarkach i przewodniczącej rady Stanisławy Nowak oraz burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki Klemensowi Podlejskiemu za realizację zadania.

To również jaroszowianie zadbali o atrakcje dodatkowe dla gości. Krzysztof Sulerz zaprezentował patrona wsi oraz zdjęcia, a także zorganizowano wystawy:  koronek - Lila Otchych, obrazów -  Bogdan Surówka,  zegarów - Zygmunt Nędza, przedmiotów ze Stajni Jaroszowka - Mata Szczeblewska, rzeźb - Arkadiusz Sarna, miody z pasieki Wiesława Buły i Zygmunta Nędzy.

 

 

13

PAŹ

2015

1507

razy

czytano