Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Stan finasów publicznych - Gmina Żarki.

Stan finasów publicznych - Gmina Żarki.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała biuletyn dotyczący analizy Gospodarki Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa śląskiego  za 2014 rok. Gmina Żaki na tle innych jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego, w tym gmin miejsko wiejskich prezentuje się następująco:
Wykonanie dochodów j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 97,3 %, średnia gmin miejsko-wiejskich - 98 %  - gmina Żarki 98%
Wykonanie dochodów bieżących  j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 100,3 %, średnia gmin miejsko-wiejskich - 100,5  %  - gmina Żarki 98,8 %
Wykonanie dochodów majątkowych  j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 72,9 %, średnia gmin miejsko-wiejskich - 75,2  %  - gmina Żarki 94,6 %
Wykonanie wydatków j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 92,0 %, średnia gmin miejsko-wiejskich - 94,1 %  - gmina Żarki 93,47 %
Wykonanie wydatków bieżących  j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 94,1 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 95,5  %  - gmina Żarki 96,9 %
Wykonanie wydatków  majątkowych  j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 83,8 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 88,2%  - gmina Żarki 85,5 %
Wykonanie wydatków  majątkowych – w tym inwestycyjnych  j.s.t.  – średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 83,7 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 87,9 %  - gmina Żarki 85,5 %
Wynik finansowy w tysiącach złotych - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to -37 080, średnia gmin miejsko-wiejskich – 2 073,  - gmina Żarki -53
Wielkość zadłużenia czyli stosunek dochodów gminy do zobowiązań - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to -27,8 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 26,4 %,  - gmina Żarki – 16,5%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego  w przeliczeniu na jednego mieszkańca - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to – 3 183 zł, średnia gmin miejsko-wiejskich – 3 012 zł,
 - gmina Żarki – 4 029 zł
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego  w przeliczeniu na jednego mieszkańca - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to – 3 202 zł, średnia gmin miejsko-wiejskich – 3 018 zł,  - gmina Żarki – 4 036 zł

Udział dochodów na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w dochodach ogółem  j.s.t - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 6,3 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 5,56 %  - gmina Żarki 16,27 %

Udział wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych w dochodach ogółem  j.s.t - średnia gmin województwa śląskiego ogółem to 8,53 %, średnia gmin miejsko-wiejskich – 8,18 %  - gmina Żarki 16,59 %

Szczegółowa analiza dostępna na stronie:  http://www.bip.katowice.rio.gov.pl/?a=3405

 

26

PAŹ

2015

1084

razy

czytano