Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogloszenie - konsultacje

Ogloszenie - konsultacje

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI Ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarki"

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Żarki"
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020. PGN umożliwi Gminie występowanie o dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych zadań ujętych w przedmiotowym planie.

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 w pokoju nr. 21 w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 5.11.2015r. do dnia 26.11.2015r. oraz na stronie internetowej www.umigzarki.pl

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zapisów zawartych w PGN. W ramach przeprowadzanych konsultacji możliwe jest zgłoszenie swoich uwag do PGN, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów w formie pisemnej na ankiecie do pobrania poniżej.
 
Uwagi prosimy zgłaszać na ankiecie konsultacyjnej (plik dostępny poniżej) do 26.11.2015r . na adres: Urząd Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 42-310 Żarki lub mailowo na adres: poczta@umigzarki.pl

Więcej: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3782

06

LIS

2015

1179

razy

czytano