Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Szansa na dotację.

Szansa na dotację.

W imieniu Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „ECO - LOKALNIE II", który jest skierowany do mieszkańców powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego i będzińskiego, którym nie obce jest dobro środowiska naturalnego.

CELEM KONKURSU jest wyłonienie min. 15 lokalnych inicjatyw ekologicznych. Autorzy inicjatyw będą mogli otrzymać na ich realizację dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, Część 2) Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PROGRAM EDUKACJA EKOLOGICZNA ZMIERZA M.IN. DO: poprawy środowiska naturalnego poprzez zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska, uruchomienia mechanizmów służących trwałej ochronie środowiska oraz usprawnienia zarządzania obywatelskimi działaniami proekologicznymi na poziomie lokalnym.

OBSZARY, NA KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE TO NP.:

 - lokalny monitoring przyrodniczy,
 - zakładanie, odtwarzanie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
 - rozwój ogrodów/ parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
 - usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,
 - renaturyzacja/ rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,
 - przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, itp.

DOFINANSOWANIE jednej inicjatywy nie może przekroczyć 18 tys. zł, a czas realizacji działań musi się mieścić w okresie 01.05.2016 - 31.12.2017r.

W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ osoby indywidualne, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz małe organizacje formalne (np. fundacje, stowarzyszenia) z terenów powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego oraz będzińskiego. Każdy autor może zgłosić do realizacji więcej niż jedną inicjatywę z zastrzeżeniem, iż każda będzie z innego obszaru lub więcej niż jedną inicjatywę z tego samego obszaru, ale odmienną pod względem rodzaju działań. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.11.2015 r.

Więcej informacji o konkursie, w tym warunki zgłoszenia oraz niezbędne dokumenty, dostępne są w materiałach dołączonych do niniejszej wiadomości oraz na stronie internetowej www.crl.org.pl. Szczegółowych informacji udzielają: Justyna Wesołowska i Sylwia Ziółkowska, tel. 534 269 175.

12

LIS

2015

1832

razy

czytano