Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Podsumowanie sesji w dniu 29 kwietnia 2008 r.

Podsumowanie sesji w dniu 29 kwietnia 2008 r.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Żarkach należała do dosyć pracowitych. Radni poradzili sobie z długim porządkiem obrad bez kłopotów. Niemal wszystkie uchwały przyjęto z jednogłośnym poparciem.

Wśród uchwał przegłosowanych znalazły się następujące: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki dla obszaru miasta Żarki (w celu zlikwidowania strefy sanitarnej przy cmentarzu żydowskim),  w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 grudnia 2002 r o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żarki,teren sołectwa Wysoka Lelowska w zakresie granic obszaru objętego planem, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego, w sprawie pomocy finansowej dla policji, w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki oraz zmian w planie finansowym Zakładu Usług Komunalnych, w sprawie przyjęcia do realizacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi zadania pn.” Zagospodarowanie centrum wsi Jaroszów-Jurajska Osada Amonit” oraz przyjęcia do realizacji w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi zadania pn. ”Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu na cele imprez kulturalnych w miejscowości Przybynów”, w sprawie odwołania Pani Joanny Jarosz z funkcji Kierownika USC i odwołania Pani Joanny Męcik z funkcji Zastępcy.

Ponadto uchylono uchwałę Nr XV/99/2008 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Żarki. Od 2002 Rada Miejska nie uchwaliła żadnych podwyżek. Po podniesieniu pensji burmistrz będzie zarabiał: 4 630 zł (pensja zasadnicza), 1550 zł (dodatek funkcyjny), 2472 zł (dodatek specjalny), 926 zł (za wysługę lat).

W trakcie sesji została pokazana prezentacja multimedialna nt. wsi Jaroszów i działań podejmowanych przez Radę Sołecką tej wsi od 2007 r.

05

MAJ

2008

1170

razy

czytano