Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Dotacje na solary, pompy ciepła, fotowoltaika.

Dotacje na solary, pompy ciepła, fotowoltaika.

Gmina Żarki rozpoczyna wdrażanie kolejnej inicjatywy ekologicznej, która bezpośrednio służy mieszkańcom. Warto zapoznać się z informacjami na temat pozyskania dotacji na kolektory słoneczne, pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne. Znane są już terminy naboru wniosków. Poniżej przewodnik dla osób, ktore nie były na pierwszym spotkaniu informacyjnym w tym temacie.

Spotkanie odbyło się w dniu 13 listopada w MGOK w Żarkach. Dotyczyło wykorzystania środków z nowej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 na sfinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Brali w nim udział przedstawiciele żareckiego magistatu oraz specjaliści, którzy przedstawili ogólne założenia projektu oraz zapoznali mieszkańców z warunkami jakie powinna spełnić nieruchomość, aby zamontować instalacje OZE.

Informujemy, że termin naboru wniosków odbędzie się w dniach: 30.11- 7.12.2015r.

Wzór wniosku oraz regulamin uczestnictwa dostępny będzie  na stronie umigzarki.pl oraz w pok. 21 w Urzędzie od 27.11.2015r.

Osoby, które złożyły wniosek w maju br. muszą złożyć wniosek ponownie, ze względu na inne źródło finansowania projektu.

Osoby, które otrzymały już instalacje solarne współfinansowane ze środków unijnych, nie mogą brać udziału w planowanym  naborze wniosków.

Przy składaniu wniosków nie decyduje kolejność zgłoszenia. Jeśli liczba wniosków, które wpłyną w wyznaczonym terminie przekroczy zakładane środki pochodzące z budżetu UE, odbędzie się publiczne losowanie w dniu 21.12.2015r.  

Prosimy o zapoznanie się warunkami jakie powinna spełnić nieruchomość, aby zamontować poszczególne instalacje:

POZNAJ MOŻLIWOŚĆI

 Kolektory słoneczne:

Inwestycja polega na:

Montażu kolektorów na dachu/elewacji, wypięciu starego zbiornika na ciepłą wodę użytkową i w jego miejsce wstawienie nowego.

Celem zadania jest podgrzewanie wody  na cele socjalno-bytowe gospodarstwa domowego.

Warunki techniczne jakie powinna spełniać nieruchomość, aby zamontować kolektory:

 1. preferowane położenie połaci dachowej: południe lub południowy zachód, z przeznaczeniem  ok. 10 m² powierzchni pod montaż kolektorów,
 2. instalacja wody zimnej i ciepłej w miejscu montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej,
 3. instalacja elektryczna posiadająca niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie grupy solarnej i ewentualnej grzałki elektrycznej we wskazanym pomieszczeniu.  Zakłada się, że instalacja elektryczna została doprowadzona do ww. pomieszczenia, jeżeli puszka połączeniowa przewodów instalacji elektrycznej znajduje się w pomieszczeniu, gdzie będą  instalowane gniazda elektryczne do zasilania urządzeń instalacji solarnej,
 4. zagwarantowanie niezbędnej do montażu zbiornika na ciepłą wodę  użytkową powierzchni 2 m². Wysokość pomieszczenia gdzie będzie montowany zbiornik powinna wnosić 180 cm, montowane będą zbiorniki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym – 200l, 300l, 400l.
 5. wykonania utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie zamontowany zbiornik,
 6. zagwarantowania warunków, w których temperatura pomieszczenia gdzie zamontowany będzie zbiornik nie spadnie poniżej 5°C
 7. posiadanie 1 wolnego przewodu kominowego, którym przebiegać będą przewody z glikolem, lub zgoda na poprowadzenie przewodów z glikolem po elewacji budynku

 

Pompa ciepła

Inwestycja polega na :

Montażu pompy ciepła wewnątrz budynku ( najlepiej w/obok pomieszczenia gdzie znajduje się kocioł grzewczy) wraz z nowym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową.

Pompa ciepła dedykowana jest dla nieruchomości, które nie posiadają wystarczającej ilości światła słonecznego lub jest  brak powierzchni do montażu kolektorów na dachu. Trzeba pamiętać, że pompa ciepła zużywa stosunkowo więcej energii elektrycznej niż kolektory słoneczne.

Celem zadania jest podgrzewanie wody na cele socjalno-bytowe gospodarstwa domowego.

Warunki techniczne jakie powinna spełniać nieruchomość, aby zamontować pompę ciepła:

 1. preferowana lokalizacja w kotłowni lub w pomieszczeniu obok,
 2. powierzchnia pomieszczenia ok. 4 m² w miejscu montażu zbiornika na ciepłą wodę oraz wysokość tego pomieszczenia ok. 180 cm,
 3. instalacja wody zimnej i ciepłej w miejscu montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej,
 4. zagwarantowania warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C w miejscu lokalizacji zbiornika, ciepłej wody użytkowej,
 5. wykonania utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie zamontowany zbiornik ciepłej wody użytkowej,

Ogniwa fotowoltaiczne:

Inwestycja polega na :

Montażu paneli fotowoltaicznych (preferowana lokalizacja na dachu budynku), wpięciu do instalacji OZE do sieci elektrycznej, montażu inwertera oraz dwukierunkowego licznika. Konieczna będzie zmiana umowy z dostawcą prądu (czynność dokonywana przez właściciela nieruchomości).

Celem zadania jest wytwarzanie energii na użytek gospodarstwa domowego.

Po dokonaniu montażu instalacji fotowoltaicznej mieszkaniec samodzielnie zawiera nową umowę z dostawcą prądu. Należy mieć świadomość, że w dalszym ciągu będą obowiązywać opłaty stałe:  za dystrybucję, opłaty przejściowe i opłaty abonamentowe, oraz za sam pobór prądu, bowiem instalacja OZE nie będzie pokrywała w 100% zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym.

Korzystając z dofinansowania nie można odsprzedawać  energii do dostawcy prądu. Wytworzoną energię można będzie jedynie bilansować w okresach określonych w umowie z dostawcą.

Warunki techniczne jakie powinna spełniać nieruchomość aby zamontować instalację fotowoltaiczną:

 1. preferowane położenie dachu: południe lub południowy zachód o powierzchni ok. 8 m² na każdy 1 kW instalacji- bardzo ważne, (jeżeli zamontowana będzie instalacja np. 3kW niezbędna będzie powierzchnia 24m2 całkowicie niezacieniona)
 2. brak jakichkolwiek zacienień na całej powierzchni planowanej do montażu, np poprzez. komin, wykusz, ogniomur, drzewa – bardzo ważne (jeżeli wystąpi chociażby minimalne zacienienie cały moduł ogniw nie będzie wytwarzał prądu)
 3. moc przyłączeniowa budynku  nie może być mniejsza niż moc planowanej instalacji.

Przybliżone ceny Instalacji, które po postępowaniu przetargowym mogą ulec zmianie.

Instalacja OZE

Koszt całkowity

Koszt mieszkańca 15%

Kolektory słoneczne

Średnio 10 000 zł

ok. 1500 zł

Pompa ciepła

Średnio 8 000 zł

ok. 900 zł

Fotowoltaika

Średnio za 1 kw 7000 zł

Ok. 1050 zł za każdy 1 kW

 

18

LIS

2015

4081

razy

czytano