Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego.

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Żarek Klemensa Podlejskiego.

Wszyscy radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem absolutorium dla burmistrz Żarek Klemensa Podlejskiego za rok 2007. Pozytywna opinia Regionalnej Izby Rachunkowej, pozytywna opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarkach sprawiły, iż radni jednoznacznie opowiedzieli się za wydaniem dobrego świadectwa dla burmistrza.

Absolutorium zostało przyjęte na sesji w dniu 29 kwietnia. Burmistrz Żarek Klemens Podlejski podsumował miniony rok. Podkreślił, iż gmina dobrze się rozwija. W 2007 roku udało się pozyskać blisko pół miniona środków z zewnątrz, chociaż nie było ogłoszonego żadnego konkursu o pieniądze unijne.
- Korzystaliśmy przede wszystkim z środków krajowych, ale 2007 roku to czas przygotowania i to intensywnego do konkursów tegorocznych oraz do tzw. Programu subregionalnego, z którego mamy szansę pozyskać około 4 mln złotych – wyjaśnił burmistrz Klemens Podlejski.

Poniżej informacja na temat inwestycji w 2007 roku realizowanych przez gminę Żarki złożona przez burmistrza na sesji w dniu 29 kwietnia.

W ub. roku największą inwestycją było przeprowadzenie i zakończenie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska miejskiego w Żarkach realizowanej w oparciu o dofinansowanie, kredyt oraz środki własne. Po modernizacji targowiska cieszy się ono coraz większym zainteresowaniem. Przeprowadzone licznie petentów i samochodów w dniu 19 kwietnia przy deszczowej pogodzie wskazało na 5 tys. kupujących na targowisku.

Z innych znacznych inwestycji: w ub. roku wymieniono dach na budynku szkoły podstawowej w Zawadzie oraz na bibliotece miejskiej w Żarkach. Dobudowano oświetlenie uliczne w Jaroszowie, wykonano nawierzchnię drogi gminnej Żarki – Jaroszów, fragment nawierzchni na ul. Polnej w Żarkach, ułożono chodnik przy ul. Leśniowskiej oraz krawężnik na odcinku łączącym ul. Leśniowską z Ofiar Katynia. Wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Stary Rynek. Wybudowano wodociąg do boiska sportowego w Kotowicach.

W ramach przedsięwzięć odnowy wsi wykonano plac zabaw wraz z boiskami w Jaworzniku oraz plac zabaw i odrestaurowanie studni w Kotowicach.

Rok 2007 był czasem przygotowywania dokumentacji dla potrzeb kolejnych inwestycji: zaktualizowano mapy dla celów projektowych na Osiedlu 600-lecia, opracowano dokumentację na budowę parkingu przy ul. Kościuszki, termomodernizacji SP w Żarkach, modernizacji budynku ZOZ w Żarkach.
Ponadto wykonano dokumentację dla celów oświetlenia ulicznego dla ul. Barbary, Moniuszki, Strażackiej i dla Jaworznika. Wykonano także dokumentację dla budowy boiska przy ul. Ofiar Katynia, na które także pozyskano pieniądze z ministerstwa, w tym momencie już przekazano plac budowy.

Rok 2007 był rokiem, w którym nie ogłoszono ani jednego konkursu z udziałem środków unijnych.  Ale aktywność urzędu nie ustawała w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Wniosków z gminy Żarki złożono w 2007 – 36, z tego  24 to były wnioski urzędowe (GCI wykonało 21, a ośrodek pomocy społecznej – 3), a 12 przygotowane przez inne podmioty z gminy. Z tych 12 – 10 było konsultowanych w urzędzie miasta. Z 24 przeszło 17, 7 odrzucono.  Łącznie pozyskano 428 857.93 zł ze źródeł zewnętrznych.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta) 

05

MAJ

2008

1564

razy

czytano