Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Książki naszych marzeń

Książki naszych marzeń

Gmina Żarki otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” w łącznej wysokości 5170 zł.

Tak kształtuje się kwota dotacji z podziałem na poszczególne placówki:
 - 2170,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach
-  1000,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku,
-  1000,00 zł. Szkoła Podstawowa im. Integracji Europejskiej w Przybynowie
-  1000,00 zł. Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 6462,50 zł, z czego wkład własny Gminy Żarki to 1292,50 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem  jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania. Inicjatorom programu zależy również na wzbogaceniu oferty bibliotek szkolnych o atrakcyjne dla uczniów książki o tematyce bliskiej ich współczesnym doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata, promowanie czytelnictwa wśród uczniów, urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływania na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej, a także rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

 

15

GRU

2015

1215

razy

czytano