Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacja o naborze solary, fotowoltaika, pompy ciepła.

Informacja o naborze solary, fotowoltaika, pompy ciepła.

W związku z przeprowadzonym naborem  do projektu  „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w gminie Żarki” informujemy, że w  terminie 30.11-8.12.2015r. do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach wpłynęło 498 wniosków, z podziałem na: 336 kolektory słoneczne, 149 fotowoltaika, 13 pompa ciepła na c.w.u.
Wszystkie wnioski zostały poddane weryfikacji pod kątem założeń § 3 Regulaminu rekrutacji do uczestnictwa w projekcie.

Poniżej lista Wniosków (z podaniem numeru działki i miejscowości) dla których stwierdzono braki formalne, co skutkuje odrzuceniem z procesu rekrutacji do Projektu:
1.    1749/31 Żarki
2.    182 Żarki
3.    3594 Żarki
4.    1828/7 Żarki
5.    2598 Żarki
6.    3689 Żarki
7.    942 Wysoka Lelowska
8.    161/1 Suliszowice
9.    682 Przybynów
10. 1081 Przybynów
11. 1911/3 Żarki

W trakcie weryfikacji stwierdzono jedną rezygnację z udziału w Projekcie dla działki nr: 2533/1 w Żarkach.


W związku z przekroczeniem budżetu projektu zarządza się przeprowadzenie publicznego losowania w dniu  21.12.2015r. o 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku  Kultury w Żarkach, na które serdecznie zapraszamy.

W trakcie losowania Komisja umieści wnioski na Liście Rankingowej oraz Rezerwowej. Obecność na losowaniu nie jest obowiązkowa.

Do 31.12.2015r. na stronie Urzędu zostanie umieszczona lista numerów działek wylosowanych do uczestnictwa w Projekcie z podziałem na obie listy.

 

17

GRU

2015

2034

razy

czytano