Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Gimnazjum list otwarty Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Gimnazjum list otwarty Burmistrza Klemensa Podlejskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski wystosował list do Parlamentarzystów Województwa Śląskiego Okręg Częstochowski w związku z planowaną reformową oświatową. Oto treść listu:

"Szanowni Państwo,

Z ogromnym niepokojem przyjmujemy w Gminie Żarki doniesienia na temat planowanej reformy edukacji w zakresie wygaszania/likwidowania gimnazjów w Polsce.

Jest to reforma, która po raz kolejny uderzy w gminny system oświatowy, publiczne/samorządowe finanse i zniweczy olbrzymi wysiłek organizacyjny, który został włożony przez szereg osób – samorządowców, urzędników, nauczycieli,  aby gimnazjum mogło funkcjonować zgodnie z pierwotnymi zaleceniami – jedno gimnazjum w gminie w osobnym budynku.

W 1999 roku ówczesne władze samorządowe postąpiły zgodnie z zasadami wdrażanej wówczas reformy oświaty. Stworzyły od 1 września 1999r. jedno gimnazjum w gminie, w którym kształci się młodzież z miasta Żarki i 10 sołectw.

Gmina Żarki od początku powołania gimnazjów do życia borykała się z problemem lokalowym. Przez kilka pierwszych lat placówka gimnazjalna funkcjonowała w budynku szkoły podstawowej. W następnych latach ze względu na wzrost liczby uczniów Gmina Żarki była zmuszona wynajmować pomieszczenia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego przy ul. Wierzbowej oraz wykorzystywać pomieszczenia w remizie przy ul. Ofiar Katynia przystosowanej do potrzeby dwóch klas wraz z salą gimnastyczną.

Dwanaście lat poświecono na to, aby doprowadzić do sytuacji, iż gimnazjaliści kształcą się, a nauczyciele i obsługa pracują w budynku na miarę XXI wieku.

Nauka w nowej siedzibie gimnazjum rozpoczęła się w dniu 28 lutego 2011 r. Nowoczesny obiekt przy ul. Ofiar Katynia w Żarkach powstał z udziałem dofinasowania z działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Budowa kosztowała prawie 6 mln 200 tys. zł, z tego połowę stanowiło dofinansowanie unijne. Pozostałe środki dołożyła gmina Żarki zaciągając kredyt na okres kilku lat. Ostatnia rata przypada na marzec 2018r.!!!

W nowym gimnazjum, które jest użytkowane zaledwie 5 lat,  znajduje się dziesięć klasopracowni, świetlica oraz stołówka wraz z zapleczem kuchennym, gabinety dla dyrektora, pedagoga szkolnego, sekretariat, wygodny pokój nauczycielski, szatnie. Jest to budynek piętrowy, ale przystosowany w pełni dla osób niepełnosprawnych,  powiązany funkcjonalnie z budynkiem istniejącej sali gimnastycznej.

Przy nowoczesnej bryle gimnazjum znajduje się infrastruktura sportowa: wspomniana sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią. Wokół powstała infrastruktura drogowa: nowe ulice, nowe chodniki, nowe parkingi, nowe oświetlenie.

Koszt wykonania inwestycji związanych z infrastrukturą nowej szkoły i wokół niej  sięga kwoty 10 mln złotych.
Jako burmistrz gminy miejsko-wiejskiej liczącej 8200 mieszkańców słysząc o kolejnej reformie w zakresie oświaty polegającej na wyciszaniu gimnazjum zadaję sobie pytania:

1.    Czy stać nas na to, aby zniweczyć/zmarnować/zniszczyć środki finansowe, które zostały zaangażowane przez gminę Żarki i fundusze unijne oraz krajowe,  w sumie blisko 10 mln złotych w budowę gimnazjum i infrastruktury wokół szkoły? Kredyt na wkład własny w budowę szkoły z miejskiego budżetu będzie spłacany do marca 2018 r.  roku przez Gminę Żarki.

Dzieci z Żarek w wyniku planowanej reformy znajdą się docelowo w jednym budynku – obecnej Szkoły Podstawowej przy ul. Częstochowskiej. W efekcie nowy budynek gimnazjum pozostanie pusty.

2.    Czy stać nas na to, aby zniweczyć/zmarnować/zniszczyć nowoczesny budynek? Zamknięcie gimnazjum sprawi, iż gmina Żarki w najbliższym czasie będzie musiała określić nową funkcje dla budynku, a także przystosować go do nowej roli. Budynek powstał z myślą o funkcji oświatowej, tak był budowany i takie uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Wprowadzenie nowych funkcji oznacza przygotowanie kolejnych dokumentów technicznych, uzyskiwanie pozwoleń, a przede wszystkim znalezienie środków na zmianę dokumentacji, a potem na przeprowadzenie niezbędnych remontów pod nowe zagospodarowanie budynku, którego budowa zakończyła się przed 5 laty i obiekt stanowi wizytówkę gminy.

3.    Czy stać nas na to, aby przystosować ponownie cztery szkoły podstawowe w Żarkach, Przybynowie, Zawadzie, Jaworzniku pod potrzeby szkół ośmioklasowych? Dodam, iż w ciągu ostatnich 15 lat w podstawówkach przeprowadzono remonty tak, aby stworzyć wygodne warunki nauki dla dzieci młodszych. Planowany powrót dwóch klas oznacza kolejne remonty, przystosowanie klasopracowni np. do nauki chemii, fizyki, biologii.

4.    Czy stać nas na to, aby zniweczyć/zniszczyć/zmarnować doświadczenie kadry nauczycielskiej z gimnazjum? Zgodnie z założeniami reformy z 1999 roku postulowano, aby w gimnazjach zatrudniać młoda kadrę, tak aby lepiej rozumiała potrzeby młodzieży. Dla wielu pedagogów gimnazjum zatrudnienie w gimnazjum było pierwszą pracą. Dzisiaj, kiedy mamy doświadczoną kadrę gimnazjalną będziemy musieli rozwiązać stosunek pracy z szeregiem wykwalifikowanych osób.

5.    Czy stać na to, aby w najbliższym czasie inwestować kolejne środki finansowe w szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy przez ostatnich 15 lat nie mieli kontaktu zawodowego z dorastającą młodzieżą. Nikt nie neguje, iż wieku dorastania występują kłopoty z młodymi ludźmi, ale te kłopoty nie znikają wraz ze zmiana tabliczek na budynku szkoły. Z problemami wieku dojrzewania będą się w codziennej pracy zderzać nauczyciele szkół podstawowych, którzy od lat nie mają żadnej praktyki w rozwiązywaniu tych kwestii.

6.    Czy stać nas na to, aby zniweczyć/zniszczyć/zmarnować programy wychowawcze i profilaktyczne, procedury postępowania w rozmaitych często nietypowych sytuacjach, które zostały wypracowane w gimnazjach? To nauczyciele gimnazjalni są doświadczeni i zorganizowani  w udzielaniu rad młodzieży i rodzicom. Młodzież gimnazjalna potrzebuje wsparcia dorosłych, ale to dzisiaj nauczyciele gimnazjalni najlepiej wiedzą, jak wspierać młodzież, bo doświadczenie gromadzili latami. Czy dzisiaj ten dorobek zawodowy można tak łatwo przekreślić?

7.    Czy stać nas wreszcie na zniweczenie/zniszczenie/zmarnowanie akcji wprowadzania darmowych podręczników? Czy świadomie mamy zmarnować ogromne pieniądze, jakie wydano na książki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przekazane nieodpłatnie przez MEN.

Pomysły parlamentarzystów, przegłosowane w ciągu kilku chwil, realizują samorządy. Nierzadko wprowadzanie reform trwa wiele lat. W przypadku Gminy Żarki starania o nową szkołę zakończyły się po 12 latach. Dzisiaj, kiedy mamy doskonała bazę i dorobek w zakresie kształcenia młodzieży gimnazjalnej, słyszymy o kolejnych pomysłach w zakresie wprowadzania reform oświatowych. Doskonale rozumiemy, iż system kształcenia gimnazjalnego wymaga doskonalenia, ale czy w praktyce musi to oznaczać zniweczenie/zniszczenie/zmarnowanie całego systemu i budowanie go od podstaw?

Dlatego biorąc pod uwagę olbrzymią determinację samorządów w wprowadzanie reformy oświaty w 1999r. polegającą na tworzeniu gimnazjum, zaangażowanie środków finansowych, inwestycje wokół placówek oświatowych, wreszcie dorobek zawodowy nauczycieli  zwracam się do Państwa z prośbą o dokładne przeanalizowanie jakiegokolwiek kroku w zakresie planowanej reformy edukacji w zakresie wygaszania/likwidowania gimnazjów w Polsce."

 

 

18

GRU

2015

1980

razy

czytano