Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2016 roku.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2016 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2016 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

     Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym
w terminie do dnia 22 stycznia 2016 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2016”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://www.zarki.bip.jur.pl
w zakładce Organizacje pozarządowe » Konkursy

Żarki  13 stycznia 2016 roku

 

14

STY

2016

1143

razy

czytano