Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacja kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła

Informacja kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
- pozytywna ocena montażu Instalacji  przez zewnętrzną firmę projektową. W przypadku negatywnej decyzji odnośnie montażu wskazanej we Wniosku Instalacji Uczestnik ma prawo do wyboru innego rodzaju Instalacji, jeżeli jej montaż będzie możliwy pod względem technicznym, jednakże z zaznaczeniem, że możliwa jest zamiana instalacji droższej na tańszą np. ogniwa fotowoltaiczne na solary.

- dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie 7 dni od audytu:
- aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości dla działki, gdzie będzie montowana instalacja, (np. wydruk z elektronicznej księgi wieczystej), w przypadku braku księgi wieczystej inny dokument stwierdzający prawo własności np. akt notarialny, akt własności
- w przypadku Wnioskodawcy będącego współwłaścicielem nieruchomości - zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości występujących w Księdze Wieczystej na udział w Projekcie
- w przypadku Wnioskodawcy niebędącego właścicielem nieruchomości pełnomocnictwa od właściciela lub wszystkich współwłaścicieli. 

WZORY DOKUMENTÓ DO POBRANIA PONIŻEJ

Dokumenty dostarczamy do pokoju nr 21.

 

03

LUT

2016

1880

razy

czytano