Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

System gospodarowania odpadami. Konsultacje.

System gospodarowania odpadami. Konsultacje.

W dniu 5 lutego rozpoczęły się konsultacje dotyczące wyrażenia opinii do uchwał w sprawie:

1.     Określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
2.    Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
3.    Wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4.    Przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Żarki.
5.    Ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
6.    Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których świadczone są usług hotelarskie.
7.    Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których są świadczone usługi hotelarskie, regulowanej przez właścicieli tych nieruchomości.
8.    Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9.    Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 05.02.2016r. do 18.02.2016r.


Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem oraz projektami pod adresem: http://www.zarki.bip.jur.pl/artykuly/3861

05

LUT

2016

1258

razy

czytano