Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Rekrutacja do przedszkola. KARTA ZAPISU

Rekrutacja do przedszkola. KARTA ZAPISU

W roku szkolnym 2016/2017 rodzice dzieci urodzonych w latach 2011-2014 ubiegających się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Żarkach, ul. Wierzbowa 8 lub do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Żarkach, ul. Częstochowska 61, lub do oddziału przedszkolnego w Kotowicach, ul. Zamkowa uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

         

Lp.

Rodzaj czynności / etap rekrutacji

Termin

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

1.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

8-29 luty 2016

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych

  1.  

Składanie podpisanych wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca 2016

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18-22 kwietnia 2016

  1.  

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

20-29 kwietnia 2016

  1.  

Podpisywanie umów z przedszkolem na usługi wychowania przedszkolnego.

1-30 czerwca 2016

  1.  

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

1-5 lipca 2016

  1.  

Uruchomienie procedury odwoławczej:

- w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,

 

- terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

 

- na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Od 8 lipca 2016

05

LUT

2016

2192

razy

czytano