Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Solary, pompy ciepła, fotowoltaika.

Solary, pompy ciepła, fotowoltaika.

Zakończono  intensywne prace nad projektem Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki. Projekt zakłada montaż odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słoneczną do instalacji służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompy ciepła) oraz wytwarzaniu energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) na potrzeby gospodarstw domowych u prywatnych mieszkańców gminy Żarki.

W dniu 3.03.2016 r. złożono elektroniczny wniosek o  dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii. W aplikacji Gmina zobowiązuje się do redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery, w tym pyłu PM 10.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększanie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żarki, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej.  Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego ze środków PROW polegającego na montażu  91 instalacji solarnych.

Projekt posiada pełną dokumentację techniczną wykonania instalacji – projekty techniczne, zestawienie urządzeń z audytem energetycznym uproszczonym dla każdego z gospodarstw. Sporządzone i podpisane są już wszystkie umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcami biorącymi udział w projekcie, określające wszelkie warunki uczestnictwa w projekcie.

W konsekwencji planuje się montaż 320 szt.kompletnych zestawów solarnych. Zestawy solarne zostały przydzielone gospodarstwu domowemu wedle bieżącego zużycia wody użytkowej oraz ilości osób zamieszkujących. Końcowo ustalono:
- 77 zestawów nr 1: 2 kolektory słoneczne + 200 litrowy zasobnika na ciepła wodę
- 220 zestawów nr 2: 3 kolektory słoneczne + 300 litrowy zasobnik na ciepłą wodę
- 23 zestawów nr 3: 4 szt. kolektorów słonecznych i 400 litrowy bojler.

Z kolei dla inwestycji, dla których wyeliminowano drogą inwentaryzacji możliwości technicznego montażu kolektorów słonecznych przewidziano montaż pompy ciepła do podgrzewania cwu w liczbie 17 sztuk.

Celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej zaproponowano montaż 134 sztuk instalacji fotowoltaicznych z oparciu o panele fotowoltaiczne wpięte do sieci. Na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej gospodarstw objętych projektem zaproponowano montaż:
- 48szt. instalacji mocy 2 kW,
- 1szt. Instalacji mocy 2,5kW,
- 44 szt. instalacji mocy 3kW,
- 6szt. instalacji mocy 3,5 kW
-oraz 35 instalacji mocy 4kW

 

08

MAR

2016

2146

razy

czytano