Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Unijna dotacja na przebudowę ulicy Myszkowskiej w Żarkach.

Unijna dotacja na przebudowę ulicy Myszkowskiej w Żarkach.

W dniu 4  maja zadanie o nazwie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 na odcinku Żarki – Myszków zostało wybrane przez Zarząd Województwa do dofinansowania i realizacji. Wartość zadania 36 464 856,2 zł, w tym 30 875 339,90 zł, dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  W ramach Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W pierwszej decyzji zarządu z dnia 19 kwietna przebudowa ul. Myszkowskiej nie uzyskała dofinasowania, znalazła się jako pierwsza na liście rezerwowej.  Nastąpiło zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach przeprowadzonego konkursu w wyniku ponownego przeliczenia kwoty alokacji określonej w ramach przeprowadzonego naboru według obecnie obowiązującego kursu wymiany Euro.

- Różnice kursowe pozwoliły na zwiększenie alokacji środków o 36,5mln zł. Dzięki temu z listy rezerwowej  weszły dwa projekty, w tym ul. Myszkowska w Żarkach - mówi burmistrz Klemens Podlejski.

10

MAJ

2016

1369

razy

czytano