Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dotacja na plac zabaw i miejsce pod potrzeby imprez kulturalnych dla Przybynowa.

Dotacja na plac zabaw i miejsce pod potrzeby imprez kulturalnych dla Przybynowa.

Gmina Żarki otrzyma dotację w wysokości 20 tys. zł na budowę placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie miejsca pod potrzeby imprez kulturalnych w centrum wsi. Dotacja została pozyskana w konkursie o nazwie Przedsięwzięcia Odnowy Wsi.

Przybynów to drugie pod względem liczby mieszkańców sołectwo w gminie Żarki. Mieszkańcy są społecznością dobrze zintegrowaną, która potrafi ze sobą współpracować w trakcie organizacji lokalnych świąt, produktów turystycznych, czy startów w konkursach np. na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego w 2006 roku (Przybynów otrzymał wyróżnienie).

Największą bolączką społeczności lokalnej jest brak atrakcyjnie zagospodarowanego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców oraz brak terenu pod organizację imprez kulturalnych dla osób dorosłych. Od dawna określony jest już obszar, na którym planuje się realizację inwestycji - plac przy szkole podstawowej.

W gminie Żarki przygotowano wniosek do ogłoszonego jeszcze zimą konkursu przedsięwzięcia odnowy wsi w województwie śląskim. Z placu zabaw korzystać będą mogły dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy wiejskiej po zajęciach w szkole i w czasie wakacji. Świetlica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Teren jest ogólnie dostępny.
- Projekt zakłada uporządkowanie terenu przyszkolnego i wprowadzenie urządzeń zabawowych jak zjeżdżalnie, huśtawki, drewniane ważki, piaskownice, a także zamontowanie ławek i obsadzenie terenu ozdobną roślinnością. Urządzenia będą posiadały wymagane atesty bezpieczeństwa. Uzupełnieniem projektu jest zagospodarowanie terenu na cele imprez kulturalnych poprzez ustawienie ławostołów  – wylicza burmistrz Klemens Podlejski.

Prace przygotowawcze – przygotowanie terenu, plantowanie - wykonane zostaną przez mieszkańców wsi i pracowników szkoły, zaangażowane będą osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych. Przy organizacji zadania współdecydować będą również dzieci i młodzież jako najważniejsi użytkownicy terenu rekreacyjnego.
Dotacja w wysokości 20 tys. zł, zostanie wzmocniona o wkład własny gminy Żarki w wysokości 10 tys. zł, a10 tys. zł społeczność lokalna włoży w formie pracy społecznej.

Gmina Żarki w konkursie startowała po raz trzeci. Dzięki dotacjom wykonano place zabaw w Zawadzie, Jaworzniku, odrestaurowano studnię w Kotowiccah. Teraz dotacja będzie skierowana na projekt z Przybynowa. Drugi ze złożonych w tym roku wniosków z Jaroszowa pt. „Jurajska Osada Amonit – zagospodarowanie centrum wsi” nie został pozytywnie zaakceptowany przez Zarząd Województwa Śląskiego.


(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

30

MAJ

2008

1196

razy

czytano