Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Dofinasowania dla partnerskich gmin!

Dofinasowania dla partnerskich gmin!

Dwa partnerstwa, w których działa gmina Żarki uzyskały dotacje na działalność w nowym okresie finasowania unijnego. Partnerstwo Północnej Jury otrzymało prawie 3 mln euro, a Jurajska Ryba 2 mln euro.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020).

Wniosek Partnerstwa Północnej Jury uzyskał największą liczbę punktów w całym województwie i uzyskał 2 667 125,00 euro na realizację zadań na obszarze partnerstwa, w tym w gminie Żarki. Środki otrzymało 14 grup.
Wniosek Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Jurajska Ryba", do którego przyłączyła się Gmina Żarki uzyskał 2 mln euro dofinasowania na realizację zadań. Środki trafią do dwóch z trzech grup rybackich w województwie śląskim.

 

17

MAJ

2016

1020

razy

czytano