Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Prace społecznie użyteczne w gminie Żarki

Prace społecznie użyteczne w gminie Żarki

Dwadzieścia trzy osoby trwale bezrobotne korzystający z pomocy ośrodka pomocy społecznej mają zajęcie w ramach prac społecznie użytecznych.

Po raz trzeci ruszyły w gminie Żarki prace społecznie użyteczne. Zawarto porozumienie pomiędzy Starostą Myszkowskim reprezentowanym przez Dyrektora PUP, a Urzędem Miasta i Gminy Żarki reprezentowanym przez Burmistrza Klemensa Podlejskiego.
W programie biorą udział 23 osoby długotrwale bezrobotne korzystające z
pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach. Bezrobotni sprzątają ulice, wykonują drobne prace remontowe, porządkują teren wokół
szkół. Łącznie przepracują 4000 godzin.
- Osoba pracująca w ramach prac społecznie użytecznych zachowuje status osoby bezrobotnej, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wypadkowym. Każdy bezrobotny ma przepracować 2 godziny dziennie bądź 10 godzin tygodniowo. Za godzinę pracy otrzyma 6,30 zł – wyjaśnia Teresa Kowacka, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach, która od trzech lat nadzoruje wprowadzenie prac społecznie użytecznych.

Ogółem koszt programu wynosi 25 200 zł., z czego 60% pieniędzy zapewni Powiatowy Urząd Pracy a 40% Gmina.


(przygotowanie: pracownicy MGOPS Żarki)

30

MAJ

2008

1158

razy

czytano