Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert w 2016 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XIV/91/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 20 lipca 2016 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2016”.

Żarki  11 lipca 2016 roku

12

LIP

2016

1081

razy

czytano