Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.

Sesja Rady Miejskiej w Żarkach.

W dniu 3 czerwca obyła się sesja Rady Miejskiej w Żarkach. W  trakcie posiedzenie przyjęto szereg uchwał oraz jedno stanowisko w sprawie rekultywacji  gruntu przy ulicy Niegowskiej w Żarkach.

Sesję rozpoczęto od wręczenia nagród I Gminnym Konkursie Plastyczno-Fotogaficznym „Nie zapomnij o nas - kwiaty i rośliny zielne Jury Krakowsko - Częstochowskiej”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu całej gminy.
Konkurs zorganizowano w trakcie ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Święto Niezapominajki”, do której po raz drugi przystąpiła Szkoła Podstawowa w Żarkach. Uczniowie porządkowali rabatki przed szkołą. Klasy IV-VI podczas zajęć terenowych w lesie zapoznali się z pracą leśników, poznali zbiorowiska leśnej roślinności  w ramach akcji „leśne porządki” zbierali śmieci w pobliskim lasku oraz udokumentowali zdjęciami dzikie wysypiska śmieci wokół naszej miejscowości.

 
Szkoła w ramach projektu była organizatorem gminnego konkursu plastyczno – fotograficznego. Na konkurs wpłynęło około 90 prac. Jury w składzie: Małgorzata Stencel, Karolina Kaucz, Anna Stodółkiewicz, Anna Madejska. Opiekunem merytorycznym konkursu jest pani Anna Madejska. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz Nadleśnictwo w Złotym Potoku. Oni też fundowali nagrody dla 36 laureatów.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe SPZOZ ZOZ Żarki, uchwalono zmiany w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego statutu SPZOZ ZOZ Żarki, zmiany w uchwale Nr XVI/109/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Żarki., zmiany w budżecie gminy, zadecydowano o przystąpieniu gminy Żarki do stowarzyszenia Częstochowska Organizacja Turystyczna. Podjęto uchwały w sprawie ustalenia sieci zespołu wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żarki, Powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarkach, Powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żarkach.
Ponadto radni miejscy przyjęli stanowisko w sprawie rekultywacji działek prowadzonej przy ul. Niegowskiej w Żarkach. Treść stanowisko została uzgodniona w trakcie posiedzenia komisji wspólnych w dniu 29 maja.

Dotacja na dokumentację projektową dla Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.

04

CZE

2008

1333

razy

czytano