Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dotacja na drogi Jaworznik i Wysoka Lelowska.

Dotacja na drogi Jaworznik i Wysoka Lelowska.

Ulica Dolna w Jaworzniku oraz droga do Kępiny w Wysokiej Lelowskiej jeszcze w tym roku zmienią się nie do poznania. Gmina Żarki uzyskała unijne dofinansowanie na realizację tych dwóch zadań, w sumie blisko 1,4 mln złotych.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów w ramach konkursu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. Na liście zakwalifikowanych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich znalazło się 149 zadań.

- Zgłosiliśmy dwa zadania do konkursu i oba uzyskały dofinasowanie. Termin realizacji do połowy listopada tego roku – informuje burmistrz Miasta i Giny Żarki Klemens Podlejski. – W jednym i drugim przypadku konieczne jest zaangażowanie środków z budżetu gminy.

Jedno zdanie to Przebudowa ulicy Dolnej z odwodnieniem w miejscowości Jaworznik, wartość zadania: 1 059 267,63 zł, dofinansowanie 63,63% - 674 011 zł, wkład własny: 385 256,63 zł. Długość projektowanej drogi wynosi 427,76 m. Powstanie droga o szerokości 5,00m – nawierzchnia z asfaltobetonu, z krawężnikami, chodnik o szerokości 2 m przy jezdni i 1,5m oddzielony pasem zieleni.

Drugie zadanie to Budowa drogi do Kępiny - Wysoka Lelowska Gmina Żarki. Wartość zadania: 1 116 636,41 zł, dofinansowanie 63,63% - 710 515 zł, wkład własny: 406 121,41 zł.  Długość projektowanej drogi wynosi 994,13 m.  Powstanie droga o szerokości 4,50 m i 4,00 m – nawierzchnia z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie poboczem tłuczniowym o szerokości 0,50 m.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 

19

LIP

2016

1302

razy

czytano