Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Honorowy Obywatel Żarek ojciec Jerzy Kielech.

Honorowy Obywatel Żarek ojciec Jerzy Kielech.

Ojciec Jerzy Kielech otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Żarki. Tak zadecydowała Rada Miejska. Uroczystego przekazania tytułu dokonała przewodnicząca RM Stanisława Nowak oraz burmistrz Żarek Klemens Podlejski.

W klasztorze ojców paulinów w Żarkach Leśniowie nastąpiła kanoniczna zmiana  przeora klasztoru i kustosza sanktuarium. Na mocy decyzji Generała Zakonu Paulinów ojca Arnolda Chrapkowskiego, ojciec Jerzy Kielech został odwołany, a na jego miejsce powołano ojca Jacka Toborowicza.

- Koniec kadencji to okazja do podsumowania. Działania ojca przeora Jerzego Kielecha miały bardzo pozytywny wpływ, dlatego też zawnioskowałem do Rady Miejskiej o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Żarki – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Rada Miejska zadecydowała w drodze uchwały o przyznaniu honorowego obywatelstwa. Zostało ono przekazane w dniu 10 lipca, kiedy to oficjalnie podziękowano ojcu Jerzemu Kielechowi za posługę w Leśniowie. Jakie zasługi sprawiły, iż zakonnik otrzymał tak zaszczytny tytuł? Poniżej pełne wyjaśnienie.

O. Jerzy Kielech  przez 13 lat związany był z gminą Żarki, jako jej mieszkaniec. Od 33 lat o. Kielech jest zakonnikiem w Zgromadzeniu Ojców Paulinów. W latach 2002-2008 pełnił funkcję definitora (odpowiednik ministra) w Kurii Generalnej stanowiącej naczelną władzę Zakonu Paulinów. Blisko połowę zakonnego życia spędził w Klasztorze Ojców Paulinów w Żarkach – Leśniowie. Tu w latach 1983-1984 odbywał zakonny staż jako nowicjusz. Do Leśniowa powrócił w 1998 r. po studiach i posłudze duszpasterskiej w Krakowie, by objąć funkcję magistra nowicjatu (opiekuna, nauczyciela i wychowawcy przyszłych zakonników). O. Jerzy Kielech opuścił Leśniów w 2002r., gdy powołany została na definitora w Kurii Generalnej w Częstochowie.  Do gminy Żarki powrócił w 2008 r. jako zakonnik, a w 2010r. powołano go na przeora klasztoru oraz kustosza Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin i kompleksu klasztornego. Ojciec Kielech po powierzeniu mu funkcji przeora podjął starania o rewitalizację sanktuarium oraz całego zespołu klasztornego. To bardzo trudne zadanie, jako że obiekty te wpisują się na listę zabytków i wszelkie prace mogą odbywać się tylko za zgodą i pod kontrolą konserwatora zabytków. Przeorowi Kielechowi udało się pozyskać środki pozwalające na rewitalizację kościoła i obiektów klasztornych. Dzięki nim odrestaurowano prezbiterium oraz wymieniono okna i ocieplono budynki klasztorne. Przebudowano klasztorny dziedziniec wraz z obiektami gospodarczymi, które wcześniej nie spełniały warunków ochrony przeciwpożarowej.

Po kradzieży koron z figury Matki Bożej Leśniowskiej o. Kielech, dzięki ogromnej popularności i sympatii jaką się cieszy, zebrał środki na odtworzenie koron i w 2011r., po poświęceniu ich przez papieża Benedykta XVI, doprowadził do rekoronacji figury. Jednocześnie cały kompleks klasztorny wyposażył w system ochronny przeciwpożarowej i antywłamaniowej. Przez pięć ostatnich lat o. Jerzy Kielech prowadził remont starego (zlikwidowanego w okresie międzywojennym) szpitala przyklasztornego i po zakończeniu prac budowlanych przekształcił go w Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum wspiera rodziny, które w wyniku tragicznych zdarzeń znalazły się w traumatycznej sytuacji. Wartym podkreślenia jest fakt, że rodziny bez względu na wyznanie mogą otrzymać pomoc, także psychologiczną. Klasztor pauliński wydał szereg albumów, w których obok obiektów sakralnych opisane są także inne zabytki i atrakcje turystyczne Ziemi Żareckiej. Po kilkuletnich staraniach przeora Kielecha sanktuarium w Leśniowie wpisane zostało jako miejsce etapowe Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej wiodącej z Rzymu przez Kraków do Częstochowy.

Ojciec Jerzy Kielech nawiązał też współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową co sprawiło, że dwa razy do roku do Leśniowa przybywają pielgrzymki górniczych rodzin. W podziękowaniu, górnicy ofiarowali sanktuarium bożonarodzeniową szopkę, wykonaną całkowicie z węgla. To jedyna taka szopka na świecie. Od 2011r. też za sprawą o. Jerzego, co roku 6 stycznia do Leśniowa pielgrzymują samorządowcy woj. Śląskiego, by przełamać się opłatkiem.
Fot: Mariusz Knieja

 

25

LIP

2016

1516

razy

czytano