Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Odnowa Topolowa

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach priorytetów: 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 9.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, Gmina Żarki rozpoczęła  przygotowania do złożenia wniosków do konkursów w ramach wskazanych priorytetów.

Planuje się zrewitalizować teren przy ulicy Topolowej w Żarkach, gdzie znajdują się mieszkania socjalne i komunalne, wymagające kapitalnego remontu. Zakres robót obejmie  między innymi odnowienie elewacji budynków, wymianę dachów i stolarki zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół, budowę drogi dojazdowej, oświetlenia, a także planuje się przeprowadzenie cyklu spotkań, szkoleń dla mieszkańców.

W ramach działań związanych z projektami w sobotę 23 lipca zorganizowano już po raz drugi spotkanie z mieszkańcami lokali przy ul. Topolowej, które rozpoczęło się od efektywnego uprzątnięcia terenu ze śmieci, gruzu, niepotrzebnych wielkogabarytów, skoszenia trawy.  W wielkie sprzątanie chętnie włączyli się sami mieszkańcy, którzy z niecierpliwością czekają na nowe oblicze ich miejsca zamieszkania. Mimo upalnej pogody gro obywateli sięgnęło po worki, grabki, taczki. Panie z ochotą  przygotowały również pieczonki, które wszyscy z miłą chęcią i wielkim smakiem skonsumowali po zakończonych pracach porządkowych.

W części oficjalnej spotkania, z udziałem burmistrza Klemensa Podlejskiego, przewodniczącej RM Stanisławy Nowak, radnych Moniki Radoisz i Adama Zamory oraz projektantów, podsumowano ankiety dotyczące pomysłu na zagospodarowanie terenu, które wcześniej zostały rozdysponowane wśród mieszkańców, dyskutowano o możliwościach realizacyjnych, uwarunkowaniach terenu, planie prac, odpowiadano na pytania i wątpliwości lokatorów. Najmłodsi swoją wizję  zaprezentowali w ramach konkursu plastycznego  „Zaprojektuj swoje podwórko”, a laureatów Maksymiliana Warwasa oraz Aleksandrę Stalkę, którzy złożyli swoje prace nagrodzono.

Przez następne miesiące będą trwały prace projektowe, konsultacje, pozyskiwanie niezbędnych dokumentów, następnie zostaną złożone wnioski o dofinansowanie zarówno rewitalizacji infrastrukturalnej jak i społecznej,  w przypadku pozyskania dofinansowania realizacja projektów rozpocznie się w przyszłym roku.  
Dziękujemy mieszkańcom za zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę.

 

26

LIP

2016

8491

razy

czytano