Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Sołectwa zyskują drogi.

Sołectwa zyskują drogi.

Do połowy listopada tego roku zostaną wybudowane dwie nowe drogi w Gminie Żarki. Jedna prowadzi w kierunku Kępiny, a druga to ulica Dolna w Jaworzniku. Wartość zadania blisko 1,2 mln złotych.
Dzisiaj (17.08.) została podpisana umowa na wykonanie tych zadań przez burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego oraz prezesa Janusza Sowę reprezentującego firmę P.H.U. LARIX z Lublińca.  Do przetargu wystartowało 7 firm, wybrano firmę Larix z ceną brutto  1 168 596,11 zł.
 - Zadanie to jest realizowane z udziałem dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Prace potrwają do połowy listopada.
Oto dokładne szczegóły inwestycji:
Przebudowa ulicy Dolnej z odwodnieniem w miejscowości Jaworznik, wartość zadania: 605 708,47 zł, dofinansowanie 63,63% - 385 412zł, wkład własny: 220 296,47 zł.  Długość projektowanej drogi wynosi 427,76 m. Powstanie droga o szerokości 5,00m – nawierzchnia z asfaltobetonu, z krawężnikami, chodnik o szerokości 2 m przy jezdni i 1,5m oddzielony pasem zieleni.

Drugie zadanie to Budowa drogi do Kępiny - Wysoka Lelowska Gmina Żarki. Wartość zadania: 562 887,64 zł, dofinansowanie 63,63% - 358 165 zł, wkład własny: 204 722,64 zł. Długość projektowanej drogi wynosi 994,13 m.  Powstanie droga o szerokości 4,50 m i 4,00 m – nawierzchnia z asfaltobetonu, ograniczona obustronnie poboczem tłuczniowym o szerokości 0,50 m.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 

17

SIE

2016

1673

razy

czytano