Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Przebudowa ul. Myszkowskiej. Sprawdź legalność wjazdu.

Przebudowa ul. Myszkowskiej. Sprawdź legalność wjazdu.

Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach informuje, iż w związku z planowaną przebudową ul. Myszkowskiej w Żarkach właściciele działek i wzdłuż tej drogi powinni sprawdzić legalność zjazdu na posesję.

Jeśli właściciel działki nie wie, czy ma legalny zjazd, może to sprawdzić na mapie projektowej, dostępnej pod tym adresem: http://www.zdw.katowice.pl/pl/9/1284028089/1473682382/160

Jeśli nie widnieje tam zjazd do danej działki, jej właściciel może  złożyć „Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację nowego zjazdu”.  Druk dostępny jest na stronie www pod adresem: http://bip-slaskie.pl/dokumenty/4/2015/7/2/1464001600.pdf

ZDW w Katowicach nie pobiera opłat za wydanie decyzji, ale obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł. decyzja pozytywna  uprawnia do wybudowania zjazdu. Wszelkich informacji udzielają pracownicy ZDW w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice , tel. +48 32 781 92 11, fax: +48 32 781 92 00.

Przebudowa DW nr 793 w ciągu ul. Myszkowskiej w Żarkach będzie przeprowadzana na długości ponad 5,4 km, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką w Żarkach do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w Myszkowie.

Projekt przewiduje m.in rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji drogi i ich odbudowę według nowoczesnych standardów. Droga będzie miała 7 m szerokości na całym przebudowywanym odcinku, ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki i kanalizację deszczową. Wszystkie istniejące zjazdy do posesji zostaną odbudowane a skrzyżowania przebudowane. Będą nowe przepusty i inne obiekty inżynierskie. Powstaną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak wysepki i barierki. Wprowadzona będzie nowa organizacja ruchu. Droga stanie komfortowa i bezpieczniejsza dla użytkowników.

Przebudowa będzie dofinansowana z funduszy unijnych w kwocie prawie 31 mln zł. Całość kosztować ma prawie 36,5 mln.
Informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

 

14

WRZ

2016

1633

razy

czytano