Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nauczyciele i szkolenia w Europie.

Nauczyciele i szkolenia w Europie.

Wakacje to zwykle czas urlopów, jednak dla nauczycieli Zespołu Szkół im. T. Kościuszki wakacje okazały się doskonałą porą do samodoskonalenia i dokształcenia.

W dniach 17-24 lipca 2016 r. kolejna grupa 10 nauczycieli  z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przebywała Cagliari – stolicy Sardynii, aby podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje ICT na szkoleniu w ramach  projektu pt. „Rozwój umiejętności IT, językowych, metodycznych oraz międzykulturowych wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.”

Żarecka grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie z nauczycielami m.in. z Litwy, Portugalii, Słowenii, Rumunii. Językiem obowiązującym na szkoleniu był język angielski. Aby opanować ten język grupa przygotowywała się od kilku miesięcy na 70 - godzinnym intensywnym kursie języka angielskiego. Ponadto nauczyciele mieli zapewnione przygotowanie kulturowe.

Nauczyciele Zespołu Szkół z Żarek poza licznymi szkoleniami w Polsce czynnie uczestniczą w szkoleniach zagranicznych. Kurs we Włoszech poszerzył nie tylko kompetencje metodyczne i ICT nauczycieli lecz również pozwolił na poznanie innych kultur, czy wymianę dobrych praktyk z nauczycielami z krajów europejskich.
Po raz kolejny nauczyciele z Żarek udowodnili doskonałe przygotowanie do kursu oraz bezbłędnie poradzili sobie z niełatwą tematyką kursu.

Projekt koordynuje  Beata Ganczewska - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w  Żarkach przy ogromnym wsparciu  dyrektor Marioli Piątek i wicedyrektor Anny Dzieży. Dzięki realizacji niniejszego projektu Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach będzie dalej, konsekwentnie realizować Europejski Plan Rozwoju, który jest jednym z priorytetów działalności Zespołu Szkól im. T. Kościuszki w Żarkach.

Szkolenie p.t.” Effective Use Of ICT in Education” było możliwe poprzez projekt całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ma do spełnienia następujące cele:
-zapewnienie nauczycielom profesjonalnego szkolenia, w jaki sposób mogą włączyć wykorzystanie nowych technologii na swoich zajęciach,
-zapoznanie nauczycieli z bieżącymi trendami IT i sposobu ich wykorzystania do planowania
e-lekcji,
-wykształcenie nawyku pracy na platformie Moodle, w tym tworzenia testów oraz lekcji,
-stworzenie możliwości dzielenia się doświadczeniem i wymienienia przykładów dobrej praktyki z pedagogami z zagranicy,
-poznanie nowych kultur poprzez uczestnictwo w kursach wspólnie z nauczycielami z innych krajów europejskich,
-nabycie oraz poszerzenie umiejętności językowych,
-wymiana doświadczeń metodycznych,
-wprowadzenie nauczycieli dotychczas nie pracujących metodą projektu w świat projektów międzynarodowych,
-poszerzenie  oferty projektowej o projekt dla nauczycieli, którzy nie posługują się językiem angielskim,
-podniesienie prestiżu placówki,
-zapewnienie uczniom dostępu do lekcji realizowanych na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem multimediów i elementów e-learningowych.

 

19

WRZ

2016

1545

razy

czytano