Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców na temat dotacji unijnych.

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców na temat dotacji unijnych.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Działania skierowane do Przedsiębiorców na lata 2007 – 2013.

Spotkania odbywać się będą w głównych miastach Subregionów:
  • Rybnik, 17 czerwca 2008 r. Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 264, II p.
  • Bielsko – Biała, 24 czerwca 2008 r. Beskidzki Inkubator Technologiczny, ul. I Dywizji Pancernej 45
  • Częstochowa, 27 czerwca 2008 r. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Sala Sesyjna
  • Chorzów, 2,3 lipca2008 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47

Celem spotkań jest przekazanie Beneficjentom poszczególnych Subregionów szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania ramach RPO WSL, uzupełnionych o wiadomości dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, zasad tworzenia Biznes Planu. Ważnym poruszanym zagadnieniem będą również kryteria wyboru i oceny projektów w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość:
  • Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa,
  • Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
  • Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
Priorytet III Turystyka:
  • Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,
  • Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.

Spotkania będą miały charakter nieodpłatny. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
W celu wzięcia udziału w spotkaniu w swoich Subregionie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań (wraz z datami oraz miejscem ich realizacji) są do pobrania poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji:
Małgorzata Gaik malgorzata.gaik@scp-slask.pl
Adriana Witkowska adriana.witkowska@scp-slask.pl
Dorota Kołodziej dorota.kolodziej@scp-slask.pl
tel. (032) 743 91 65, (032) 743 91 67.

Mamy nadzieję, że ze względu na zbliżający się termin konkursów o dofinansowanie, nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

Źródło: http://www.scp-slask.pl/pl/10/1213177043/1

12

CZE

2008

899

razy

czytano