Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Spotkanie w Żarkach rozpoczęło drugi cykl debat nad inicjatywą strategiczną.

Spotkanie w Żarkach rozpoczęło drugi cykl debat nad inicjatywą strategiczną.

Natura – Kultura – Cywilizacja – pierwsze spotkanie ekspertów tematycznych. „Kierunek Śląskie 3.0” - Kierunek Śląskie 3.0 wskazuje ważne dla naszego województwa obszary, ale nie wyczerpuje absolutnie tej materii. Mamy już wiele dokumentów strategicznych, które mówiąc w skrócie „już się dzieją”, na ich podstawie na przykład dzielimy środki europejskie. Dokument, nad którym dziś będziemy pracować, wykracza poza ten horyzont i sięga perspektywą roku 2030. Powstaje w oparciu o wielostopniowe i szerokie konsultacje społeczne oraz dyskusje w grupach ekspertów z wielu dziedzin i w wielu obszarach" – powiedziała Aneta Moczkowska, sekretarz Województwa Śląskiego, otwierając spotkanie.

Drugi cykl spotkań poświęcony jest tematom, które zostały zawarte w dokumencie Kierunek Śląskie 3.0. Tematyka spotkania w Żarkach dotyczyła infrastruktury transportowej, zielonej infrastruktury i nowej energetyki. Na warsztaty do Muzeum Dawnych Rzemiosł przyjechali naukowcy, samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Na wstępie uczestnicy spotkania zaproponowali tematy i projekty, które chcieliby poruszyć podczas debaty. Wśród propozycji znalazły się m.in. te związane z niską emisją, nową energetyką i energią odnawialną, kumulacją energii elektrycznej, siecią dróg i ścieżkami rowerowymi. Uczestnicy podkreślali, że konieczna jest większa efektywność i racjonalność w wykorzystaniu środków europejskich szczególnie przy wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, które nie zawsze okazują się trafione. Duża wagę zwrócono na edukację na wszystkich poziomach, tak by skutki wprowadzonych zmian były trwałe.

Podobnie jak debaty o subregionach, rozmowy z ekspertami tematycznymi odbędą się w pięciu miastach województwa i dotyczyć będzie wszystkich zagadnień „Kierunku Śląskie 3.0”: aktywności przedsiębiorczej i innowacji na rzecz nowej gospodarki (spotkanie 6.10.2016 r. Gliwice, Politechnika Śląska), kompetencji zawodowych, aktywności obywatelskiej i innowacji społecznych (spotkanie 11.10.2016 r. Zamek Cieszyn), rewitalizacji przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych (spotkanie 17.10.2016 r. Bytom – Teatr Rozbark) oraz kultury (spotkanie 26.10.2016 r. Zamek Piastowski w Raciborzu).

Informacja ze strony UMWŚ, zdjecia Tomasz Żak
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8509&id_menu=

03

PAŹ

2016

1335

razy

czytano