Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Dotacja na odnawialne źródła energii.

Dotacja na odnawialne źródła energii.

Siedem podmiotów z województwa śląskiego, w tym Gmina Żarki znalazły się na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Blisko 4 miliony złotych uzyskano na montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie dla Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego.

- Zarząd udzieli dotacji dla siedmiu podmiotów biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową. Znaleźliśmy się na trzecim miejscu na liście – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. - Wartość zadania wynosi 4 719 477,40, dotacja 3 700 000,01.

Wniosek został złożony na początku marca tego roku do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 działanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii. W aplikacji Gmina zobowiązuje się do redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery, w tym pyłu PM 10.

- Zależy nam na zwiększaniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żarki, zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Projekt jest kontynuacją zadania realizowanego ze środków PROW polegającego na montażu  91 instalacji solarnych – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

Podpisanie umowy w tym roku, następnie procedura przetargowa.  Warto dodać, iż projekt posiada pełną dokumentację techniczną wykonania instalacji – projekty techniczne, zestawienie urządzeń z audytem energetycznym uproszczonym dla każdego z gospodarstw. Sporządzone i podpisane są już wszystkie umowy pomiędzy Gminą a mieszkańcami biorącymi udział w projekcie, określające wszelkie warunki uczestnictwa w projekcie.

W konsekwencji planuje się montaż 320 szt. kompletnych zestawów solarnych. Zestawy solarne zostały przydzielone gospodarstwu domowemu wedle bieżącego zużycia wody użytkowej oraz ilości osób zamieszkujących. Końcowo ustalono:
- 77 zestawów nr 1: 2 kolektory słoneczne + 200 litrowy zasobnika na ciepła wodę
- 220 zestawów nr 2: 3 kolektory słoneczne + 300 litrowy zasobnik na ciepłą wodę
- 23 zestawów nr 3: 4 szt. kolektorów słonecznych i 400 litrowy bojler.

Z kolei dla inwestycji, dla których wyeliminowano drogą inwentaryzacji możliwości technicznego montażu kolektorów słonecznych przewidziano montaż pompy ciepła do podgrzewania cwu w liczbie 17 sztuk.

Celem ograniczenia zużycia energii elektrycznej zaproponowano montaż 134 sztuk instalacji fotowoltaicznych z oparciu o panele fotowoltaiczne wpięte do sieci. Na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej gospodarstw objętych projektem zaproponowano montaż:
- 48szt. instalacji mocy 2 kW,
- 1szt. Instalacji mocy 2,5kW,
- 44 szt. instalacji mocy 3kW,
- 6szt. instalacji mocy 3,5 kW
-oraz 35 instalacji mocy 4kW

 

12

PAŹ

2016

2446

razy

czytano