Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Szansa na zatrudnienie i dotację

Szansa na zatrudnienie i dotację

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do projektu „Szansa na zatrudnienie” – trwa rekrutacja!!! Nabór ciągły od września 2016 r.
 
Osobom ZWOLNIONYM z przyczyn dotyczących zakładu pracy ZAPEWNIAMY:
- doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia aktywizacyjne,
- szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika  i pracodawcy - średnia wartość szkolenia 3000 zł brutto/na osobę (dla 20 osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo przewidziane stypendium szkoleniowe w wysokości 1000 zł brutto oraz zwrot kosztów dojazdu),
- staże zawodowe dla 12 osób na okres 6 miesięcy u pracodawców (przewidziane stypendium stażowe w wysokości 1750 zł brutto/m-c oraz zwrot kosztów dojazdu),
- pomoc w znalezieniu zatrudnienia.
 
PRACODAWCOM ORGANIZUJĄCYM STAŻE ZAWODOWE OFERUJEMY:
- refundację kosztów wynagrodzenia opiekuna stażystów – 500 zł brutto (1 opiekun na 2 stażystów),
- refundację kosztów materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych wykorzystanych przez stażystę – 4000 zł brutto na 1 stażystę.
 
KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO PROJEKTU:
- osoby zwolnione (pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
- przewidziane do zwolnienia z pracy (będące w okresie wypowiedzenia) z przyczyn dot. zakładu pracy,
- zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy,
 
w wieku aktywności zawodowej (od 30 do 64 roku życia), zamieszkałe na terenie północnego subregionu woj. śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski).
 
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na  stronie www.arr.czestochowa.pl/projekty/aktualne/szansa-na-zatrudnienie
 
Kontakt:
Beata Blukacz-Krawiec, Kamila Grochowina, Maciej Szecówka  
e-mail: szansanazatrudnienie@arr.czestochowa.pl, tel. 34/ 360-56-88 wew. 27
Biuro projektu: Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6a; 42-202 Częstochowa
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12

PAŹ

2016

938

razy

czytano