Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Co to jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016? Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc realizowana jest poprzez przekazywanie nieodpłatnych paczek żywnościowych lub posiłków.
Od początku trwania programu (czyli od grudnia 2014 r.) pomocą objętych zostało ponad 3,5 mln osób, które otrzymały prawie 16,4 mln paczek oraz skorzystały z ponad 2,2 mln posiłków.
 
Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą oraz uzyskujące dochód nieprzekraczający:
•    951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
•    771 zł w przypadku osoby w rodzinie,
czyli dochód nieprzekraczający 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
 
Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Należy: zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
Uwaga! Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2016. Osoby bezdomne mogą zgłaszać się po pomoc bez skierowania.
 
Jakie organizacje zajmują się rozprowadzaniem żywności oraz wspieraniem akcji towarzyszących?
•    Federacja Polskich Banków Żywności – to 32 banki w Polsce, które bezpłatnie pozyskują i rozdzielają uzyskaną żywność;
•    Polski Komitet Pomocy Społecznej – ich celem jest pomoc osobom potrzebującym, które nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania.
•    Caritas Polska – wszechstronna pomoc od wydawania żywności po ośrodki opiekuńczo – wychowawcze, czy Domy Pomocy Społecznej;
•    Polski Czerwony Krzyż – zajmuje się wsparciem osób dotkniętych klęskami żywiołowymi, upowszechnianiem praw człowieka, idei honorowego krwiodawstwa, działalnością edukacyjną dzieci i młodzieży oraz promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych.
 
Gdzie otrzymać pomoc żywnościową?
Adresy punktów wydających żywność można uzyskać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej (OPS) oraz w lokalnych punktach Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskim Komitecie Pomocy Społecznej (PKPS) oraz Polskim Czerwonym Krzyżu (PCK).
 
Jakie produkty spożywcze można otrzymać?
Osoby potrzebujące otrzymują m.in. artykuły:
•    Skrobiowe (np. makarony, ryże)
•    Mleczne (np. sery, mleko)
•    Warzywne i owocowe (np. dżemy, koncentrat pomidorowy, fasola)
•    Mięsne (np. gulasz, szynka, pasztet)
•    Olej, cukier, herbatniki itp.
Paczka to minimum kilka (co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo  z 16 artykułów składających się na zestaw roczny dla każdej osoby potrzebującej. Wartość zestawu rocznego to ok. 228 zł.
 
Na czym polegają działania towarzyszące?
Osoby potrzebujące mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
•    przygotowywania posiłków,
•    dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
•    sprawnego zarządzania budżetem domowym,
•    zapobiegania marnowaniu żywności.
 
Kursy mają pomóc w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz w zarządzaniu budżetem domowym.
 
Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016, są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: http://www.mrpips.gov.pl/

 

13

PAŹ

2016

1062

razy

czytano