Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nauczyciele i szkolenia w Europie.

Nauczyciele i szkolenia w Europie.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej  im. Władysława Szafera w Żarkach-Agnieszka Ratman, Beata Maślankiewicz, Joanna Gil kolejny raz zdobywały nowe doświadczenia, kompetencje zawodowe oraz pogłębiały umiejętności na szkoleniu w ramach realizacji projektu KA1 Erasmus+ w Porto w Portugalii.

Tematyka kursu „Krytycznym okiem do lepszego zrozumienia” wychodziła naprzeciw potrzebom szkoły i realizacji projektu „Od diagnozy potrzeb ucznia przez wysoką jakość kształcenia, doskonalenia i innowacje nauczycieli do optymalnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka”.

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w trakcie kursu uczestniczyły w zajęciach, warsztatach i dyskusjach w szkole COLEGIO DO SARDAO- która jest odpowiednikiem naszej szkoły podstawowej. Uczestnicząc i obserwując zajęcia poznały metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej, strukturę oraz organizację pracy szkoły, ich sposoby na rozwiązywanie różnych problemów. Udział w kursie pomógł w zdobyciu różnych kompetencji,nie tylko zawodowych. Zdobyta wiedza, doświadczenia i umiejętności praktyczne oraz językowe wzbogaciły pracę nauczycieli. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne w wykorzystaniu tej wiedzy i doświadczenia w codziennej pracy nauczycieli oraz wzbogaci ich pracę o różne kompetencje, poprawiające pracę naszej placówki, poziom i jakości kształcenia, zainicjuje nowe metody w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, otwarciu się na nowe inicjatywy edukacyjne, kulturowe i Europę.    

Szczegółówa informacja w załączeniu.

31

PAŹ

2016

1157

razy

czytano