Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Gmina Żarki startuje o pieniądze unijne

Gmina Żarki startuje o pieniądze unijne

W tym roku wreszcie rozpoczęto nabór projektów w ramach konkursów finansowanych z środków unijnych. Gmina Żarki wystartowała już czterech, przygotowuje się do kolejnych czterech.

Do Urzędu Marszałkowskiego zgłoszono wniosek pt. „Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin”. Wartość zadnia:5 556 628,00 zł, wartośc dofinansowania: 3 522 346,49 zł. Gmina stara się o dofinasowanie w ramach działania Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Projekt polega na budowie i przebudowie ciągu drogowego  - ulic Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia tej ulicy do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz budowie ul. Serwin. Gmina Żarki zgłosiła projekt pt. „Budowa Gimnazjum Gminnego wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej  w Żarkach”. Wartość zadnia: 6 478 123,00 zł, wartośc dofinansowania: 3 239 061,50 zł. W tym akurat działaniu padł rekord, zapotrzebowanie jest bowiem 16-krotnie większe niż dostępna pula.

Pracownicy GCI zgłosili także zadanie o nazwie „Aktywne Centrum Zdrowia – Przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach”. Wartość zadania: 1 870 000,00 zł, wartość dofinansowania: 1 552 100,00 zł. Projekt polega na przebudowie i rozbudowie budynku SP ZOZ przy ul. Kościuszki wraz z uzupełnieniem sprzętu medycznego w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług medycznych. W Katowicach został zgłoszony wniosek o pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska - zadanie IV wraz z fragmentem sieci wodociągowej”. Wartość zadania: 8 518 703,00 zł, wartość dofinansowania 7 023 240,00 zł.
Gmina w tym roku wystartuje jeszcze do działania w zakresie kultury (przebudowa pomieszczeń wewnętrznych MGOK), rewitalizacji (Stary Młyn), sportu (Modernizacja kompleksu przy ul. Steinkellera), rozwoju obszarów wiejskich (dokończenie budowy świetlicy w Suliszowicach i zagospodarowanie terenu przy Osiedlu 600-lecia).


(przygotowały: Agnieszka Skorek, Katarzyna Kulińska-Pluta)

16

CZE

2008

884

razy

czytano