Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Zawiadomienie Starosty Myszkowskiego

Zawiadomienie Starosty Myszkowskiego

Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wysoka Lelowska które do dnia 21 grudnia 2015r nie złożyły wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Żarki i nie zostały ujęte w projekcie wykazu sporządzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki proszone są o wypełnienie wniosku dołączając dokumenty potwierdzające wszystkich użytkowników gospodarstwa rolnego od dnia 5 lipca 1962r do chwili obecnej.

Kompletny wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wysoka Lelowska wraz z dokumentami (akty własności ziemi, akty notarialne,orzeczenia sądów,decyzje administracyjne, odpisy księgi wieczystej itp.)potwierdzającymi fakt korzystania ze wspólnoty gruntowej i potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (od roku 1962-tj. Od osoby faktycznie korzystającej z gruntów wspólnoty do roku obecnego tj. osoby dowodzącej prawo do udziału we wspólnocie) należy składać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016roku

Wnioski dostępne są na stronie bip.powiatmyszkowski.pl  w zakładce zawiadomienia oraz w Starostwie Powiatowym w Myszkowie pokój. 105.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Myszkowie Pan Krzysztof Świeboda  I piętro pokój  105, tel. (34) 315-91-39

 

28

LIS

2016

1052

razy

czytano