Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Innowacyjne, przyrodniczo, europejsko.

Innowacyjne, przyrodniczo, europejsko.

Szkoła Podstawowa w Żarkach zakończyła jeden z ważniejszych projektów finansowanych ze środków unijnych pod tytułem „Jestem cząstką przyrody -  organizowanie imprez naukowych w szkole”. Skorzystali uczniowie i nauczyciele, a sam projekt wzmocnił wizerunek szkoły jako placówki gotowej do działania, nie tylko na lokalnym, ale i europejskim podwórku.

Patronem szkoły jest Władysław Szafer biolog i przyrodnik, więc nie budzi zdziwienia fakt, iż właśnie wzbogacenie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu nauk przyrodniczych, ekologii i języka obcego stało się podstawami dla realizacji projektu finansowanego ze programu Erasmus+ ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu  Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej.

W spotkaniu, które zorganizowano w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach, wzięli udział uczniowie, nauczyciele, władze samorządowe, a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji.

Sześciu nauczycieli o różnych specjalizacjach ze Szkoły Podstawowej realizowało projekt Erasmus Plus.Byli to: Agnieszka Ratman, Beata Maślankiewicz, Anna Madejska, Mariola Pasikowska, Joanna Gil Marcin Nowak.

- Tematyka projektu ściśle wiązała się z działaniami i wizją szkoły. Cieszę się, że nauczyciela stawiają na podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji. Są zainteresowani wyjazdami, wymianą wiedzy, doświadczeń na temat nowoczesnych form organizowania imprez naukowych w szkole – mówi Tadeusz Pakuła, dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarkach.

- Zadaniem nauczycieli było  przeniesienie zdobytej wiedzy do żareckiej szkoły i zastosowanie jej przy organizacji akcji wynikających z projektu: konkursów, olimpiad, quizów i wystaw o charakterze przyrodniczym i proekologicznym, pogłębienie współpracy międzynarodowej – dodaje Agnieszka Ratman, anglistka i opiekunka projektu.

Projekt miał na celu poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, propagowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych, ochrony środowiska, udział w formie doskonalenia zawodowego za granicą takie jak job shadowing, upowszechnianie i rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych: blogi, fora, platforma edukacyjna SEEP, eTwinning.

W czasie spotkania specjalne podziękowania wręczono dla zespołu merytorycznego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  w Warszawie, dla Kuratorium Oświaty, burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa Podlejskiego, przewodniczącej Rady Miejskiej w Żarkach Stanisławy Nowak, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół Jakuba Grabowskiego, skarbnik Gminy Żarki Doroty Muchy, dyrektora Szkoły Podstawowej w Żarkach Tadeusza Pakuły i jego zastępcy Katarzyny Samek, a także księgowej Iwony Bubel. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej. Były popisy taneczne pod kierunkiem Marioli Pasikowskiej oraz koncert Zespołu Iskra prowadzonego przez Sylwię Frydrych Góral.

 

06

GRU

2016

1526

razy

czytano