Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dofinansowanie dla gminy Żarki na wydanie mapy atrakcji turystycznej gminy Żarki

Dofinansowanie dla gminy Żarki na wydanie mapy atrakcji turystycznej gminy Żarki

Mapa atrakcji turystycznych gminy Żarki – to nazwa projektu, na które Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Instytucja kultury z Żarek otrzymała dofinansowanie na wydanie mapy atrakcji turystycznej. Dotacja w wysokości 6 tys. zł została przyznana  decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w ramach konkursu w dziedzinie krajoznawstwa II edycja. Wniosek przygotowali pracownicy Gminnego Centrum Informacji żareckiego magistratu.

Celem zadania jest stworzenie i wydanie wydawnictwa promującego atrakcje turystyczne w województwie śląskim, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się n terenie Miasta i Gminy Żarki: istniejących tu szlaków, sanktuariów, kościołów i kościółków, pustelni, strażnic średniowiecznych, pamiątek kultury żydowskiej. Celem jest stworzenie materiału promocyjnego służącego rozwojowi turystyki przejazdowej do regionu. W ramach zadnia zostanie wydrukowanych 5 000 tys. egzemplarzy wydawnictwa promującego w formie mapy miasta i gminy na tle województwa śląskiego, zawierający informacje o atrakcjach turystycznych na terenie gminy Żarki, z praktycznymi wskazówkami, jak do tych obiektów dotrzeć. Dodatkową atrakcją wydawnictwa będzie uzupełnienie go o informacje o bazie noclegowej, gastronomicznej, błogosławieństwach w sanktuarium. W założeniu wydawnictwo ma być praktycznym informatorem dla pielgrzymów – turystów odwiedzających gminę Żarki.

W tym roku jest już realizowane jedno zadanie z zakresu turystyki. Dotację 5 tys. zł MGOK otrzymał na ustawienie tablic w ramach projektu „Od źródełka do źródełka do źródełka”. Projekt jest realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego i będzie zakończony w lipcu, kiedy to tablice zostaną ustawione w terenie.


(przygotowały: Anna Stodółkiewicz, Katarzyna Kulińska-Pluta)

20

CZE

2008

1484

razy

czytano