Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Obwieszczenie konsultacje rewitalizacja.

Obwieszczenie konsultacje rewitalizacja.

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŻARKI ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA ORAZ ZASAD DZIAŁANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Żarki informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania oraz zasad działania składu komitetu rewitalizacji.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 18.05.2016 roku do 18.06.2016 roku:
-  W formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (dostępny będzie na stronie internetowej UMiG od dnia 18.05.2016 r.)
- Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w pokoju 21 lub telefonicznie pod nr 34 3148036 w.29  w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Żarki.
- Osobiście na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016r.

 

11

MAJ

2016

833

razy

czytano