Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Fundusze dla edukacji. 17.01.

Fundusze dla edukacji. 17.01.

Spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie dla sektora edukacji – zasady przygotowania projektów”
w Myszkowie. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie zaprasza na bezpłatne  spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie dla sektora edukacji – zasady przygotowania projektów” w Myszkowie.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli JST, przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne oraz zawodowe, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich, w szczególności z poddziałania 11.1.3, 11.1.4 oraz 11.2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Tematyka spotkania:
1.    Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla sektora edukacji - możliwości uzyskania wsparcia (m.in.: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).  
2.    Zasady aplikowania o środki w ramach poddziałań: 11.1.3, 11.1.4 oraz 11.2.3 RPO WSL 2014-2020.
3.    Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.
4.    Omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu LSI.

Termin i miejsce spotkania:
Termin spotkania: 17 stycznia 2017 r.  
Rejestracja w godzinach: 9.30-10.00.
Godz. spotkania: 10.00 – 13.00.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Myszkowie, Myszków,  ul. Kazimierza Pułaskiego 6,
Sala Sesyjna.

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej) i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.
Kontakt: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie, tel.: 34/3605687, 34/3245075; e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl.

 

04

STY

2017

1299

razy

czytano