Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szkolenia i staże.

Szkolenia i staże.

Szansa na lepsze jutro to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy, działanie: 7.1. Aktywna forma przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia oraz jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu: szkolenia z zakresu księgowości, kadr i płac, magazyniera z uprwanieniami an wózki widłowe, pracownika biurowego, czy projektanta stron internetowych. Do tego staże na 5 miesięcy. Więcej pod adresem: http://www.lepszejutro.wirpe.pl/

 

 

13

STY

2017

1298

razy

czytano