Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ważne informacje z PPJ.

Ważne informacje z PPJ.

Stowarzyszenie “Partnerstwo Północnej Jury” informuje, że Samorząd Województwa wyraził zgodę na przeprowadzenie konkursów w terminie od 21.03.2017r. do 03.04.2017r.

Konkursy będą dotyczyły :
Przedsięwzięcia promujące obszar LGD - 158 868 zł
Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna- 2 387 000 zł
Aktywizacja wykluczonych cyfrowo- operacja własna 50 000,00 zł
Zakładanie działalności gospodarczej- 540 000 zł
Rozwój działalności gospodarczej- 810 000 zł
Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej lub społecznej- 215 000 zł
Kultywowanie i promowanie dziedzictwa lokalnego- 460 000 zł
 
Jednocześnie chcieliśmy Państwa poinformować, że na naszej stronie internetowej zostały zaktualizowane dokumenty, tak m.in. jak : Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność- http://www.jura-ppj.pl/kategorie/strategia_rozwoju_lokalnego

Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych - http://www.jura-ppj.pl/kategorie/kryteria_oceny_i_wyboru_operacji_konkursowych_i
Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych http://www.jura-ppj.pl/kategorie/procedury_oceny_i_wyboru_operacji_konkursowych_i
 
Zwracamy również uwagę, że ogłoszenia o o konkursach wraz z załącznikami pojawią się na stronie www.jura-ppj.pl 14 dni przed terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków.

22

LUT

2017

1301

razy

czytano