Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ogłoszenie z dnia 30.06.2008 roku

Ogłoszenie z dnia 30.06.2008 roku

Zgodnie  z art. 32, ust.1, pk.1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.  Urząd Miasta i Gminy Żarki podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, został zamieszczony pod nr 02/07 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych obejmującej działkę położoną w Żarkach przy ul. Ofiar Katania 1 o nr ew. 2204/15.
 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni, t.j. od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości  w Urzędzie miasta i Gminy Żarki  ul. Kościuszki 15/17 w Żarkach ( pokój nr. 3).

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 30.06.2008r. do dnia 21.07.2008r.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY ŻARKI

03

LIP

2008

1006

razy

czytano