Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2017 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXVI/197/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2017 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

     Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym
w terminie do dnia 7 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2017”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

Żarki  28 marca 2017 roku

29

MAR

2017

923

razy

czytano