Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Szansa na lepsze życie.

Szansa na lepsze życie.

Gmina Żarki stara się o dofinansowanie na Rewitalizację przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej, a mieszkańcy budynków socjalnych i komunalnych wspólnie troszczą się o swoją przestrzeń.

W minioną sobotę (20.05.) przy ul. Topolowej w Żarkach  odbyło się  spotkanie z   mieszańcami socjalnych i komunalnych budynków mieszkalnych. Wspólnie posprzątano teren, na oknie każdego domu ustawiono doniczkę z kwiatami. Odbyło się również spotkanie z Waldemarem Janem reprezentującym Stowarzyszenie Fabryki Inicjatyw Lokalnych w Katowicach Nikiszowcu, osobą, która będzie partnerem gminy w realizacji założeń projektu aktywizującego społeczność przy ul. Topolowej. Na zakończenie zorganizowano ognisko. Prace wspierała grupa „Dbamy i Działamy Żarki”, czyli nieformalna paczka kreatywnych osób mających aspiracje i chęci do działań społecznych na rzecz Miasta i Gminy Żarki.
- W czasie spotkania z mieszkańcami omówiliśmy również zasady dofinansowania projektu pn. Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni  miejskiej przy ul. Topolowej w Żarkach. W kwietniu tego roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie  do konkursów unijnych – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.

Projekt przewiduje rewitalizacji przestrzeni budynków komunalnych i socjalnych: wymieniony zostanie dach, ocieplone ściany, założona nowa stolarka okienna i drzwiowa, instalacje zewnętrzne. Teren wokół zostanie zagospodarowany poprzez: zieleń,  zabaw, boisko, miejsca spotkań i rekreacji. Mieszkańcy zyskają nowe, estetyczne strefy wejściowe do swoich domów, oświetlenie, monitoring.

- Liczymy na to dofinasowanie. Efektem prac będzie miejsce, w którym dobrze się żyje. Wydatki ogółem: 2 510 980,44 zł , dofinasowanie: 830 000 zł – dodaje burmistrz Klemens Podlejski.

Rewitalizacja oprócz działań inwestycyjnych przewiduje również szereg działań związanych z aktywizacją mieszkańców ul. Topolowej. - Kolejny projekt Nasza szansa! Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i kulturalna społeczności lokalnej w Gminie Żarki. Projekt trafił konkursu do Urzędu Marszałkowskiego – informje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu pozyskiwania środków w UMIG Żarki. - W chwili obecnej wniosek otrzymał już  pozytywną ocenę formalną.

Jest to pierwszy miękki projekt, składany do wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej, społecznej, edukacyjnej i kulturalnej społeczności lokalnej zamieszkującej obszary zdegradowane z Gminy Żarki, a poprzez to wzrost ich zdolności do  zatrudnienia.  Zakres projektu obejmuje działania edukacyjno – aktywizujące, środowiskowe, integracyjne i z zakresu odbudowania tożsamości lokalnej. Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszarów przewidzianych do rewitalizacji. Projekt będzie realizowany od 01.01.2018r do 31.12.2019r. na terenie województwa śląskiego, szczególnie na terenie Gminy Żarki. Rezultatem projektu będzie wzrost zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie się wśród 6 uczestników projektu oraz wzrost aktywności społecznej wśród 25 uczestników projektu. Wartość projektu: 382 378,75 zł, wnioskowane dofinansowanie to 95 % kosztów (363 259,81 zł)

 

23

MAJ

2017

1374

razy

czytano