Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Dawne Żarki na zdjęciach

Dawne Żarki na zdjęciach

Wykorzystano 410 archiwalnych zdjęć na 140 stronach. Każde zdjęcie to pewna historia. Historia lokalnej społeczności, która została opowiedziana na kartach Albumu Fotograficznego „Dawne Żarki”.

W dniu 20 czerwca w Sali widowiskowej Domu Kultury w Żarkach odbyła się promocja albumu. Wzięli w niej udział mieszkańcy gminy, ale i osoby, które użyczyły zdjęć i wsparły wydawnictwo finansowo.  Organizatorami spotkania byli Urząd Miasta i Gminy Żarki oraz Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawierciu we współpracy z Miejsko -Gminnym Ośrodkiem Kultury w Żarkach i Obywatelskim Komitetem Pamięci Narodowej w Żarkach.

Albumy do kupienia:
Stary Młyn Żarki, ul. Ofiar Katynia 5, tel. 690 070 772
Centrum Rozwoju Lokalnego Zawiercie, ul. Zaparkowa 23, tel. 32 494 13 19

Koszt 60 zł, album. W przypadku zakupu dwóch egzemplarzy lub więcej cena wynosi 50 zł za książkę.

- „Dawne Żarki” to pierwszy album fotograficzny  w  historii miasta i gminy. – znaczył burmistrz Klemens Podlejski. - Żarki, miasto i gmina, mają interesującą historię. Dzisiaj przybliżamy ją poprzez zdjęcia. Z pewnością najbardziej znanymi żareckimi fotografami z przeszłości są Jan Bożek i Józef Bacior. W albumie jest szereg zdjęć wydobytych z albumów rodzinnych, prac dyplomowych, szuflad. Zdjęcia  zawodowców i amatorów fantastycznie pokazują codzienność, ale i ważne chwile w życiu mieszkańców lokalnej społeczności.
Po uroczystych przemowach gospodarzy zgromadzeni obejrzeli prezentację pt.: „Historia jednego zdjęcia”. Nie obyło się bez emocji, wzruszeń i wspomnień.

- Publikacja została wsparta przez wiele osób, instytucji i podmiotów. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zechcieli podzieli się zdjęciami oraz cegiełkami finansowymi. Dziękuję za dobrą współpracę z Obywatelskim Komitetem Pamięci  Narodowej w Żarkach oraz z Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu – powiedział burmistrz.

Chwilę potem burmistrz Klemens Podlejski  z przewodniczącą Rady Miejskiej Stanisławą Nowak oraz Romanem Hamerlą, prezesem Obywatelskiego Komitetu Pamięci Narodowej w Żarkach wręczali podziękowania dla sponsorów, partnerów oraz osób, które udostępniły fotografie ze rodzinnych archiwów.

Zdjęcia użyczyli: Robert Bacior, Anna Małgorzata Bernacka-Cupial , Wacława Bubel, Stefan Cieślewicz, Teresa Gil, Tomasz Głąb , Jakub Grabowski , Ryszard Halabowski, Andrzej Jakóbczak , Teresa Jarkiewicz, Joanna Jarosz, Irena Kania, Jan Kiser, Leszek Kluszczyński, Małgorzata Mianowska-Stencel, Barbara Michalczyk, Szczepan Mikołajczyk, Monika Mizerska, Wojciech Mszyca, Stanisława Nowak, Zenon Ochocki, Tatiana Ośmiałowska, Wiesław i Jadwiga Podlejscy, Klemens Podlejski, Henryk Rakowski, Henryk Sikorski, Jerzy Sikorski, Agnieszka Skorupa, Jadwiga Stachura, Wanda Stelmaska, Robert Szecówka, Alojzy Zieliński, Krzysztof Zygalski, dr Krzysztof Tabaka, Fundacja Brama Cukermana w Będzinie, Muzeum Częstochowskie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworzniku, Szkoła Podstawowa w Żarkach im. Władysława Szafera, Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Wsparcie finansowe zapewnili:
Anita i Roman Garncarz Właściciele Przystani Turystycznej Leśniów
Beata i Ryszard Miszczyk właściciele Firmy „ADAMIS”
Stefan Cieślewicz DyrektorPrzedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o.
Dorota Kot Właścicielka Salonu Fryzur w Żarkach
Grzegorz Sikora LS Projekt s.c. Myszków
Krzysztof Kot właściciel Aptek w Żorach
Agnieszka Pękalska Właścicielka Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Złota Jesień” w Zaborzu
Krzysztof Zyglaski Właściciel Terminals Katowice
Dr Ryszard Majer Senator Rzeczpospolitej Polskiej
Mariusz Trepka Wicewojewoda Śląski
Klemens Podlejski  Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Krystyna Jasińska Radna Sejmiku Województwa Śląskiego
Dariusz Lasecki Starosta Powiatu Myszkowskiego
Andrzej Jastrzębski  Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego
Jakub Grabowski Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego
Jarosław Kumor Radny Powiatu Myszkowskiego
Barbara Major Sekretarz Sekretarz Gminy Żarki
Stanisława Nowak Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach
Wioleta Król Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żarkach
Henryk Świerdza Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach
Lidia Kowacka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Monika Radosz Radna Rady Miejskiej w Żarkach
Aneta Bernacka Radna Rady Miejskiej w Żarkach
Barbara Pietruszewska Radna Radnej Rady Miejskiej w Żarkach
Alojzy Zieliński Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Włodzimierz Skrzypiciel Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Mirosław Jaskólski Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Roman Hamerla Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Mariusz Pompa Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Andrzej Jakóbczak Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Paweł Labocha Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Adam Zamora Radny Rady Miejskiej w Żarkach
Lek. Med. Małgorzata Jędrycha-Gorczyca Kierownik SP ZOZ w Żarkach
Teresa Kowacka Kierownik MGOPS w Żarkach
Aneta Pniak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach
Henryka Janusiewicz Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach
Magdalena Brzegowska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
Lidia Szczepankiewicz Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żarkach
Jadwiga Podlejska Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku
Edyta Brodzik Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie
Anna Wyporska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie
Anna Janocha Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarkach
Tadeusz Pakuła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach
Kazimierz Lamch Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Żarkach
Marek Strzelczyk kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach
Dorota Mucha Skarbnik Gminy Żarki
Joanna Jarosz Kierownik USC w Żarkach
Ola Marchewka Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w UMiG Żarki
Joanna Zamorska Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w UMiG Żarki
Małgorzata Banaszczyk Kierownik Referatu do Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych w UMiG Żarki
Katarzyna Kulińska-Pluta Kierownik Referatu Promocji Gminy, Turystyki i Kultury w UMiG Żarki
Agnieszka Morawiec Przewodnicząca  Osiedla 600-lecia
Alfred Sojka Przewodniczący Osiedla Olesiów
Ewa Sojka Pracownik  Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach
Zofia Zamora Sołtys Wsi Zawada
Zenobia Cembrzyna Sołtys Wsi Czatachowa
Elżbieta Nowak Sołtys Wsi Wysoka Lelowska
Jolanta Cichoń Sołtys Wsi Suliszowice
Lesław Stępień Sołtys Wsi Zaborze
Roman Warta Sołtys Wsi Przybynów
Łukasz Kot Sołtys Wsi Kotowice
Wojciech Sołtys Sołtys Wsi Ostrów

Album można kupić:
Stary Młyn Żarki, ul. Ofiar Katynia 5, tel. 690 070 772 ( również sprzedaż wysyłkowa)

MGOK Żarki, ul. Moniuszki 2, 662 257 288

Centrum Rozwoju Lokalnego Zawiercie, ul. Zaparkowa 23, tel. 32 494 13 19

Koszt 60 zł /egzemplarz. W przypadku zakupu dwóch egzemplarzy lub więcej cena 50 zł za sztukę.

(zdjęcia: Jacek Pałucha, Centrum Rozwoju Lokalnego w Zawierciu)

 

03

LIP

2017

2316

razy

czytano