Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki  zgodnie z art.97a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki:
  • o nr ew. 143 o pow.0,4033 ha i nr 1761/1 o pow. 0,1724 ha położone w obrębie Żarki gmina Żarki, według zapisów w ewidencji gruntów powyższa nieruchomość figuruje na nazwisko Sularz Jan s.Antoniego i Franciszki jako osoba władająca gruntem.
  • o nr ew. 144 o pow. 0,4279 ha i nr 1762/1 o pow. 0,2078 ha położone w obrębie Żarki gmina Żarki , według zapisów  w ewidencji gruntów powyższa nieruchomość stanowi własność Masłoń Stanisława s.Jana i Franciszki i Masłoń Marianny c. Władysława i Anieli
  • o nr ew. 135/2 o pow. 0,2405 ha położona w obrębie Żarki gmina Żarki, według zapisów w ewidencji gruntów powyższa nieruchomość stanowi własność Ignacego Maślankiewicz s.Szymona i Emilii i Zdzisławy Maślankiewicz c. Marcina i Teofilii.
    niezbędne do realizacji celu publicznego, jakim jest :budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów,Chryzantem, przedłużenia ulicy Chryzantem do ul. Leśniowskiej oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin.

Wzywam osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości oznaczonej nr nr ew. 143, 1761/1, 144, 1762/1 i 135/2  objętej podziałem, do zgłoszenia się w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach ul. Kościuszki 15/17 pokój nr 8  i wykazanie swoich praw do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują  prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie  wydana decyzja zatwierdzająca podział w/w nieruchomości.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, bądź pod nr telefonu 034 3148036 wew.28.

25

LIP

2008

7953

razy

czytano