Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach

Ogłasza nabór osób

do Projektu w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 PO KL
pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych
na terenie gminy Żarki”

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne przeszkolenie zawodowe (możliwość przekwalifikowania się) dla ośmiu osób korzystających z Pomocy Społecznej, pozostających bez pracy powyżej dwunastu miesięcy.
Osoby uczestniczące w projekcie uzyskają dodatkowo bezpłatną, kompleksową pomoc psychologiczną i doradcy zawodowego.
Z osobami tymi zostaną zawarte kontrakty socjalne.
Wszelkie informacje można uzyskać w MGOPS w Żarkach pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem 034 3148 158.Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żarkach

31

LIP

2008

8034

razy

czytano